Skip to main content

Om Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är öppna populärvetenskapliga föreläsningar med ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningsserien arrangeras av institutionen för folkhälsovetenskap tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Föreläsningarna fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården.

Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck.

Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Tidigare föreläsningar

Universal healthcare access in an era of migration, 13 februari 2019

Föreläsare:

  • Hannah Bradby, professor i medicinsk sociologi vid Uppsala universitet, med särskild expertis på området mångfald, vård och hälsa
  • Dominik Zenner, ”Senior Advisor” för migration- och hälsofrågor vid enheten ”Migration Health” på det regionala kontoret för EEA, EU och NATO, International Organization for Migration

The Disease of Gun Violence, 21 november 2018

Föreläsare:

  • Professor Charles Branas, Professor of Epidemiology, Chair, Department of Epidemiology, Columbia University Mailman School of Public Health
  • Dr Sven Granath, kriminolog och analytiker, Polisregion Stockholm

Se föreläsningen "The Disease of Gun Violence"

Kan regeringar lagstifta bort ojämlikhet i hälsa? 18 september 2018

Föreläsare:

  • John Coggon, professor i juridik vid University of Bristol Law School.
  • Dr Anna Månsdotter, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, samt docent vid institutionen för folkhälsovetenskap, KI.

The Obesogenic Environment, 18 maj 2018

Föreläsare:

  • Ulf Ekelund, professor vid Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences.
  • Dr Kevin Hall, Senior Investigator, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

Se föreläsningen "The Obesogenic Environment"

Kommande föreläsningar

Nästa föreläsning kommer att hållas tisdag den 14 maj och har titeln "Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers".

Kontakt

Professor, adjungerad

Cecilia Magnusson

Enhet: Socialmedicin
E-post: Cecilia.Magnusson@ki.se

Universitetslektor

Marie Hasselberg

Telefon: 08-524 833 74
Enhet: Global Hälsa
E-post: Marie.Hasselberg@ki.se