Skip to main content

Doktorandrepresentanter på PHS

Doktorandrepresentanterna är utsedda för att bevaka dina intressen som doktorand i institutionsrådet och arbetsmiljögruppen.

Representanterna organiserar aktiviteter på institutionen och finns också till hands om du har frågor om dina studier som doktorand.

Nuvarande doktorandrepresentanter på PHS

Doktorand

Megan Doheny

Telefon: 072-548 61 12
Enhet: Socialmedicin
E-post: megan.doheny@ki.se

Forskarstuderande

Anders Klingberg

Telefon: 073-335 77 27
Enhet: Global Hälsa
E-post: anders.klingberg@ki.se

Doktorand

Veronika Tirado

Enhet: Global Hälsa
E-post: veronika.tirado@ki.se

Universitetsadjunkt

Therese Wirback

Telefon: 08-524 801 44
Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Therese.Wirback@ki.se

Doktorandombudet på KI

Doktorandombudet erbjuder alla doktorander på KI stöd och hjälp vid konflikter med institutionen, samt bistår dig som är doktorand med information om vilka regler och riktlinjer som gäller på KI.

Ombudet är anställd vid Medicinska Föreningen för att ge stöd åt doktorander på KI.

Kontakta doktorandombudet på Karolinska Institutet (information på engelska)