Doktorandrepresentanter på PHS

This page in English

Doktorandrepresentanterna är utsedda för att bevaka dina intressen som doktorand i institutionsrådet, arbetsmiljögruppen och antagningsnämnden. 

Representanterna organiserar aktiviteter på institutionen och finns också till hands om du har frågor om dina studier som doktorand. 

Nuvarande doktorandrepresentanter på PHS

Forskningsassistent (använd ej)

Megan Doheny

Enhet: Socialmedicin
E-post: megan.doheny@ki.se

Forskarstuderande

Anders Klingberg

Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: anders.klingberg@ki.se

Doktorand

Erika Saliba Gustafsson

Telefon: 08-524 833 73
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: erika.saliba@ki.se

Forskarstuderande

Therese Wirback

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Therese.Wirback@ki.se

Doktorandombudspersonen på KI (DO)

Doktorandombudspersonen erbjuder alla doktorander på KI stöd och hjälp vid konflikter med institutionen, samt bistår dig som är doktorand med information om vilka regler och riktlinjer som gäller på KI.

Ombudspersonen är anställd vid Medicinska Föreningen för att ge stöd åt doktorander på KI.

Kontakta ombudspersonen för doktorander på Karolinska Institutet