Om OnkPat

På institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. Vi har 36 forskargrupper som främst arbetar med forskning relaterat till cancer och vi har cirka 110 doktorander. Institutionen får årligen statliga och icke statliga bidrag på sammanlagt ca 260 miljoner kronor.

Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi, onkologi och rättsmedicin för läkarstudenter, samt tumörbiologikurser för biomedicinstudenter och patologiutbildningar för optiker.

 

Erika Rindsjö
2023-09-15