Skip to main content

Om OnkPat

På institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. Vi har 37 forskargrupper som främst arbetar med forskning relaterat till cancer och vi har cirka 110 doktorander. Institutionen får årligen statliga och icke statliga bidrag på sammanlagt ca 110 miljoner kronor.

Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi, onkologi och rättsmedicin för läkarstudenter, samt tumörbiologikurser för biomedicinstudenter och patologiutbildningar för optiker.

För första gången har institutionen, i likhet med övriga KI, antagit en treårig verksamhetsplan för åren 2016-18. Den utgår ifrån följande ledord:

Karolinska Institutet har som vision att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I linje med detta har institutionen för onkologi-patologi som övergripande vision att 'genom forskning, utbildning och information inom området cancer medverka till att förbättra människors hälsa'. Vidare har institutionen som målbild att genom en nära samverkan med det blivande Tema cancer vid Karolinska universitetssjukhuset, formera ett ledande 'comprehensive cancer center' med integrerad cancervård, utveckling, forskning och utbildning.