Organisation och styrning

Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet. Konsistoriet är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten – forskning, forskarutbildning och utbildning – organiseras och drivs av en fakultetsnämnd och tre institutionsgrupper med sammanlagt 22 institutioner.

Styrdokument och kvalitetssystem