Om Komparativ medicin

På Komparativ medicin har vi hand om alla delar av verksamheten som rör forskning med djurförsök på Karolinska Institutet.

Hos oss arbetar veterinärer, tekniker, biomedicinska analytiker, lärare och administrativ personal. Vi ger service och vägledning i försöksdjursfrågor till forskare, doktorander och andra anställda på Karolinska Institutet.

Vi erbjuder också vissa av våra tjänster till dig som forskar, studerar eller arbetar på något annat lärosäte eller forskningslaboratorium i Sverige.

Foto: KM/KI.

Specialister på försöksdjursfrågor

Vi som arbetar på Komparativ medicin är specialister på försöksdjursfrågor. Vi strävar efter att utveckla 3R-principen (Reduce, Refine, Replace) i Karolinska Institutets forskning med djurförsök.

Vår målsättning är att stödja forskning och utbildning för att förbättra människors hälsa. Ett etiskt förhållningssätt och att värna om en human miljö för både djur och människa på Karolinska Institutet är ledord i vår verksamhet.

Vi fungerar också som en länk mellan Karolinska Institutet och andra instanser som reglerar hur djurförsök får användas i forskning, till exempel Jordbruksverket. Vi administrerar även det lokala djurskyddsorganet (DO) på KI.

Djurförsök på Karolinska Institutet

Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Det gör vi både genom grundläggande forskning för att förstå biologiska mekanismer, och genom forskning som tar fram nya behandlingsformer. En stor del av forskningen utförs i provrörsförsök, men ännu går det inte att ersätta all användning av försöksdjur i forskning med alternativa metoder.

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. Läs mer om djurförsök på Karolinska Institutet.

Vad betyder komparativ medicin?

Komparativ medicin är namnet på ett forskningsfält inom experimentell medicin för att studera:

  • naturliga och experimentella djurmodeller av sjukdomar hos människan
  • etiopatogenes, epidemiologi, diagnos, behandling och förebyggande av infektionssjukdomar eller andra sjukdomar hos försöksdjur
  • den normala biologin hos försöksdjur i relation till människans.

Vi som arbetar på enheten Komparativ medicin bedriver ingen egen forskning, till oss kommer forskare som vill anlita oss och vår service.

Organisation

Komparativ medicin på Karolinska Institutet har funnits sedan 2010 och har samma fristående ställning som en institution.

I Komparativ medicin ingår olika servicefaciliteter med försöksdjursbaserad verksamhet och en utbildningsenhet som erbjuder kurser i försöksdjursvetenskap. Läs mer om Komparativ medicins enheter och servicefaciliteter.

På Komparativ medicin finns också personal som har hand om infrastruktur, teknik- och underhåll, IT-stöd, ekonomi, kommunikation och personalfrågor.

Kontakta oss

Komparativ Medicins ledning

Verksamhetschef Lotta Jansson

Administrativ chef Camilla Fors Holmberg

E-post: km@ki.se

Registrator

E-post: registrator@km.ki.se

Adress: Komparativ medicin, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Registrator ansvarar för Komparativ medicins diarium, diarieföringsfrågor samt utlämnande av allmänna handlingar.

Verksamhetschef

Lotta Jansson

E-post: lotta.jansson@ki.se

Administrativ chef

Camilla Fors Holmberg

E-post: camilla.fors.holmberg@ki.se

Enheter

Komparativ medicin består av flera enheter och finns på flera platser på Campus Solna. Komparativ medicins enheter och servicefaciliteter

Ekonomi

E-post: ekonomi@km.ki.se

Teknisk support och underhåll

E-post: km-teknik@km.ki.se

Transporter

E-post: km-transport@km.ki.se

Utbildning

E-mail: las-edu@km.ki.se

Organisationsnummer

202100-2973

VAT-nummer

SE202100297301

Fakturaadress

Karolinska Institutet tar enbart emot digitala fakturor (ej pappersfakturor, via e-post eller skannade fakturor) för direktinköp eller avtal ingångna efter 2019-04-01. Läs mer hur du gör under fakturahantering på KI.

För inköp på äldre avtal gäller fortfarande fakturaadress och/eller mejladress:
Karolinska Institutet, Fakturor, BOX 231 09, 104 35  Stockholm eller ki-fakturor@ki.se.

Leveransadress

Kontrollera detta med den person som lagt beställningen.

Kontaktpersoner för dig inom KM

Du som arbetar inom Komparativ medicin hittar fler kontaktpersoner inom Komparativ medicin här.

Länkar och dokument

CF
Innehållsgranskare:
Komparativ Medicin
2024-01-19