Om Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Högtider och priser

Film om KI - Experimentell forskning i avancerad laboratoriemiljö

Karolinska Institutets nyaste forskningshus Biomedicum är skapat för att möjliggöra banbrytande biomedicinsk forskning. Här ska KI-forskare åstadkomma genombrott som leder till bättre hälsa för alla.