Medicinhistoriska samlingar online

Tusentals bilder från samlingar på Hagströmerbiblioteket finns nu tillgängliga online via Alvin - Plattformen för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Sjuksköterskor på Maria sjukhuset,1920 tal
Nurses at Maria Hospital, 1920s, Medicinhistoriska Museet Eugenias bildsamling.

Tusentals bilder är nu tillgängliga online

Ett stort antal bilder, som digitaliserades och katalogiserades av personal på Hagströmerbiblioteket, huvudsakligen under Covid-19-pandemin, finns nu tillgängliga i databasen Alvin.

Se länkarna nedan för att bläddra i samlingarna.

Militärmedicin 1910 -tal
Military Medicine, c. 1910s. From Medicinhistoriska Museet Eugenias Bildsamling.

Historiska bilder och fotografier från Medicinhistoriska Museet Eugenias samlingar. Inklusive en stor samling historiska bilder av svenska sjukhus

För första gången tillgängliga online - du kan bläddra i samlingen via Alvin här: Se bildsamlingen i Alvin.

Följ länken och klicka sedan på ’Se särskilt beskrivna delar’ för att se de kompletta samlingarna.

Gillray, James "Easing the toothache", 1756-1815 (copy after).
Gillray, James "Easing the toothache", 1756-1815 (copy after).

Wesslers odontologiska samling

Klicka här för att se The John Wessler (1864 - 1927) samlingarna.

Hagströmerbiblioteket anförtroddes en oerhört sällsynt samling odontologiska bilder och föremål från Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet. Ursprungligen tillhörde samlingen John Wessler (1864-1927), som skaffade den under tidigt 1900-tal. Som en av de främsta tandläkarna i Stockholm vid denna tidpunkt intresserade sig Wessler för de flesta aspekterna inom odontologi: till exempel var han en förkämpe för moderniseringen av tandläkarprogrammen, medgrundare till Tandläkarhögskolan år 1898, en förespråkare för ”social tandvård” och sekreterare i Svenska Tandläkarförbundet. Han uppmärksammades också både i Sverige och utomlands som författare till ett flertal böcker och artiklar, liksom som en framstående kemist, som tillverkade och sålde sina egna recept på tandamalgam och tandpulver. Det var delvis tack vare inkomsten från denna affärsrörelse som han kunde finansiera sin kärlek till konsten.

Weber, Moritz Ignaz. Anatomischer Atlas des menschlichen Körpers in naturlicher Grösse, Lage und Verbindung der Thiele. In 84 Tafeln und erklärendem Texte. 2., verb.u.verm. Aufl. Dusseldorf (1848)
Weber, Moritz Ignaz. "Anatomischer Atlas des menschlichen Körpers in naturlicher Grösse, Lage und Verbindung der Thiele. In 84 Tafeln und erklärendem Texte." (1848)

Karolinska Institutets digitaliserade samling av historiska bilder:

Dessa bilder är en del av ett pågående projekt med att digitalisera och publicera fotografier, tryck och manuskript från Karolinska Institutets samlingar på Hagströmerbiblioteket.

Karolinska Institutets bildsamling  

Följ länken till Alvin och klicka sedan på ’Se särskilt beskrivna delar’ för att se de kompletta samlingarna.

Ett recept på bröstelixir i Linnaeus's egen hand, Gotland 1741
Ett recept på bröstelixir i Linnaeus's egen hand, Gotland 1741

Manuskriptsamlingar

Hagströmerbiblioteket har en av Sveriges främsta och mest varierade samlingar av medicinhistoriska handskrifter. De består av bundna volymer, enskilda brev, recept, fallbeskrivningar, och officiella skrivelser. En del härstammar från Collegium Medicum, som grundades 1663, andra är ännu äldre. Men merparten är från 1700-talet. En viktig person i sammanhanget är Abraham Bäck, läkare och preses i Collegium Medicum under flera decennier, och god vän med Carl von Linné. Bäcks korrespondens och annat material kopplat till honom finns samlat i inte mindre än 28 tjocka foliovolymer. En annan donator var Anders Johan Hagströmer, som var Karolinska Institutets första rektor och hade stort intresse för biblioteksfrågor.

En intressant kategori handskrifter är föreläsningsanteckningarna. Studenternas anteckningar är ofta det enda vittnesbördet om den undervisningsverksamhet som försiggick vid universiteten, och privatim, d.v.s. av samma professorer men utanför lärosätenas regi. Ett exempel är Pehr Osbecks kompendium över Linnés föreläsningar i nosologi vid Uppsala universitet 1746–1747: här presenteras Linnés strävan att systematisera alla sjukdomar på samma vis som han gjort med släkten och arter i naturen, och den 600 sidor långa volymen är unik i och med att Linné aldrig publicerade dessa rön i dess helhet. Föreläsningsanteckningar är en stor och viktig del av Svenska Läkaresällskapets manuskriptsamling, som förvaltas av Hagströmerbiblioteket sedan 1996.

Även 1900-talet finns representerat bland Hagströmerbibliotekets handskrifter, bl.a. genom flera viktiga personarkiv. Ett av dessa är Clarence Crafoords, professor i thoraxkirurgi och känd världen över för flera viktiga tekniska landvinningar inom hjärtmedicin: spiropulsatorn som var en tidig form av respirator, heparinbehandling som möjliggjorde operationer i hjärtats inre, och insättandet av världens första pacemaker.

Arbete pågår nu med att göra vissa delar av bibliotekets handskriftsbestånd tillgängliga via databasen Alvin, så till exempel det Linnérelaterade materialet.

Bardskärareämbetets privilegiebrev från 1571, med Kung Johan III:s sigill och namnteckning
Bardskärareämbetets privilegiebrev från 1571, med Kung Johan III:s sigill och namnteckning Foto: Eva Nyström
Maria Sjukhus Kitchen Staff
Maria Sjukhus Kök Personal
Patient with Spanish Flu, Swedish Hospital, 1918.
Patient med spansk influensa, 1918.
Jonas Selggrens Sanatorium, Gävle, 1916.
Jonas Selggrens Sanatorium, Gävle, 1916.