Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Aktuellt på sektionen

Öppet sektionsmöte hösten 2021: Måndag 6 december 14:00-17:00

Öppet sektionsmöte hösten 2021: Måndag 6 december 14:00-17:00

Agenda bifogas senare.

Kalender sektionen för allmänmedicin och primärvård