Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Aktuellt på sektionen

Öppet sektionsmöte via zoom 11 maj 9:00-12:00

Öppet sektionsmöte via zoom 11 maj 9:00-12:00

Handledaråterträff för läkarprogrammet primärvård, via zoom 26 maj 15:00-17:00

Handledaråterträff för läkarprogrammet primärvård, via zoom 26 maj 15:00-17:00

Kalender sektionen för allmänmedicin och primärvård