Om avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Verksamheten har en stark förankring inom allmänmedicin och primärvård med frågeställningar som förenar hög vetenskaplig klass med patient- och samhällsnytta. 

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar för personal och studenter inom allmänmedicin och primärvård. 

En viktig del i verksamheten är läkarutbildningen, där avdelningen har det övergripande ansvaret för fyra delar, upptakten, primärvårdsstrimman, integrerad sluttentamen och kliniska rotationer för utländska studenter. Avdelningen erbjuder även kurser inom fysioterapi-programmet och kurser på avancerad nivå samt fortbildning för personal inom primärvård. 

På avdelningen bedrivs forskarutbildning och bred forskning med ett 70-tal forskare och doktorander med tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård. Avdelningen har även en forskarskola. Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig. Här utvecklas kunskaper inom främst fyra huvudområden, pedagogik, socialt arbete i hälso- och sjukvård, psykisk ohälsa och långvariga sjukdomstillstånd såsom osteoporos, diabetes, hjärtkärlsjukdomar och smärta.

Den allmänmedicinska institutionen i Stockholm blev till 1988, då Stockholm fick sin första professur i allmänmedicin vid Karolinska Institutet (KI) i och med rekryteringen av professor Hans Åberg. Hans Åberg byggde säkert och metodiskt upp institutionen, som sedan gick upp i andra storinstitutioner och numera är en sektion vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Hans Åbergs arbete fortsattes av Jan Sundquist med fr.a. en fortsatt uppbyggnad av forskningsverksamheten, och med en stark migrationsmedicinsk profil.

Avdelningsledning

Avdelningschef

Profile image

Helena Salminen

Lektor/Specialistläkare

Biträdande/ställföreträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschef – inriktning strategisk forskning

Profile image

Johan Ärnlöv

Professor
+46852483886

Ekonomisamordnare

Profile image

Mira Lukenic

Samordnare
+46852483814

Administration

Alejandra Ruz Torres

Utbildningsadministratör T4, T9, IST
Profile image

Marie Beckeman

Utbildningsadministratör BV3, T11

Alexia Sillivridou

Utbildningsadministratör BV1, BV2, BV5

Vanya Elias

Utbildningsadministratör T5, T6, T7
+46852483810

Medarbetare på avdelningen

Avdelningens övriga medarbetare med kontaktuppgifter finns i nedanstående länkar:

Adjunkter 

Forskare och forskargruppsledare

Doktorander på avdelningen och medarbetare i Forskarskolan

 

Lista med alla medarbetare, adjungerade och anknutna till avdelningen

Lista

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Alfred Nobels allé 23, A4
141 83 Huddinge

MB
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2024-06-17