Handledarmöte den 22 augusti 2024

Inbjudan till utbildningsmöte för studentansvariga och handledare av läkarstudenter i primärvården.

Datum: 2024-08-22 

Program

Tid: kl. 09.00-12.00 Workshop kring klinisk handledning - feedback och feedforward
Plats: Sal 114, Alfred Nobels Allé 23, Campus Huddinge

Tid: kl. 12.00-13.00 Lunch

Tid: kl. 13.00-13.40 Information inför HT 2024, Helena Salminen
Plats: H1 Röd

Paus med fika

Tid: kl. 14.00-cirka 16.30 Genomgång av innehållet för höstens handledning
Separata salar beroende på vilken termin handledningen sker på Läkarprogrammet
Termin 1-4 i Sal 102
Termin 5-6 i Sal 103
Termin 7 i Sal 112
Termin 9-11 i Sal 113

Vi ser fram emot att träffa minst en av er handledare/studentansvariga från varje enhet. Det är möjligt att delta endast workshop eller eftermiddag eller både och. 
Anmälan till handledarmötet via KI-survey 
länk här: https://survey.ki.se/Survey/39803 

Hjärtligt välkomna !

Helena Salminen, Ansvarig för Läkarprogrammets primärvårdsdel vid KI

MB
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2024-06-05