Helena Salminen

Helena Salminen

Lektor/Specialistläkare | Docent
E-postadress: helena.salminen@ki.se
Telefon: +46852486840
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg läkare och specialist i allmänmedicin. Jag har arbetat kliniskt
  som allmänläkare i Stockholm under cirka 20 år men har idag min
  landstingsdel av lektoratet på Akademiskt Primärvårdscentrum. Jag har
  sedan 2013 ett lektorat i allmänmedicin på NVS KI sektionen för
  allmänmedicin och primärvård där jag är sektionschef.
  Jag har arbetat med framför allt grundutbildning läkarprogrammet sedan 2006
  då jag blev kursledare för Doktorsskolan, kursen i professionell utveckling
  på dåvarande läkarprogrammet. Sedan 2008 är jag ordförande i
  primärvårdskollegiet och ansvarar för primärvårdsstrimman på
  läkarprogrammet. Jag är även ordförande i läkarprogrammets studiesociala
  kommitté och deltar som ledamot i flera andra sammanhang, bl a i
  Utbildningsnämnden på NVS där jag ansvarar för etikgruppen i
  utbildningsfrågor. På läkarprogrammet intresserar jag mig särskilt för
  interprofessionellt lärande och är läkarprogrammets IPE promotor.
  Ledamot av Kis Pedagogiska Akademi.
  1984 Läkarexamen KI
  1987 Legitimerad läkare
  1995 Specialist i allmänmedicin
  2005 Licentiatexamen KI
  2007 Med Dr KI med avhandlingen ”Osteoporosis in Elderly Women in Primary
  Health Care” med Prof Lars-Erik Strender som huvudhandledare och Med Dr
  Maria Sääf som bihandledare.
  2015 Master i medicinsk pedagogik KI
  2017 Docent i allmänmedicin KI

Forskningsbeskrivning

 • Fokus för min forskning har varit klinisk forskning inom osteoporos. Jag
  intresserar mig för hur man kan förbättra identifiering av
  högriskindivider för benskörhetsfrakturer och frailty. Genom mitt intresse
  för utbildning har jag även intresserat mig för hur vi kan förbättra
  lärandet i den kliniska lärandemiljön speciellt i primärvården genom t
  ex virtuella patienter och hur vi kan utvärdera den kliniska lärandemiljön
  samt hur de olika professionernas studenter kan samverka interprofessionellt.
  Jag har handlett en doktorand fram till disputation och är huvudhandledare i
  fem pågående avhandlingsarbeten varav två är pedagogiska projekt.
  Bihandledare åt en doktorand i ett pedagogiskt projekt. Doktoranderna
  representerar olika vårdprofessioner
 • läkare, tandläkare, sjuksköterska
  och fysioterapeut.
  Handlett även cirka 25 läkarstudenter i deras examensarbeten på
  läkarprogrammet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Specialistläkare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Allmänmedicin, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007
 • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI