Forskarutbildning på avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Forskarutbildning på avdelningen består av doktorander med förankring inom allmänmedicin och primärvård. Avdelningen ansvarar även för forskarskolan i allmänmedicin och primärvård, som är en av KI:s kliniska forskarskolor.

Forskarskola i allmänmedicin och primärvård

Forskarskolan som drivs av avdelningen för allmänmedicin och primärvård är en av Karolinska Institutets kliniska forskarskolor och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Forskarskolan riktar sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom primärvården eller som har projekt som är av relevans för primärvården. Samarbetet med Region Stockholm innebär att forskarskolan ersätter 16 doktoranders kliniker med ett lönekostnadsbidrag under kursveckorna.

Kursinnehåll och kursperioder 

Forskarskolans övergripande mål är att deltagaren ska tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, analytiskt och forskningsetiskt förhållningssätt för att kunna bedriva forskning inom områden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet.

Forskarskolan har studentaktiverande metoder och ett interaktivt lärande som pedagogisk modell. I kurserna förekommer därför individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé är att utgå från deltagarnas egna forsknings- och utvecklingsprojekt och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som deltagarna har med sig från primärvården. Deltagarnas egna projekt är därför ett viktigt inslag i alla kurser.

Forskarskolan ges med start vartannat år, där nästa omgång påbörjas hösten 2024. Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på 2+2 veckor per termin.

Doktorander

Doktorandgrupp

Det finns en doktorandgrupp som träffas på Zoom en gång i månaden för ”After work” kl 17-18 för att diskutera frågor som gäller forskningen och utbildningen. Du kan delta om du vill och när du vill. Det finns alltid ett uppmuntrande ord om du kört fast, tips om stött på problem, eller applåder när du fått en artikel publicerad.Träffarna organiseras av doktoranden Charlotta Elleby som skickar ut länk inför varje möte. Hör av dig om du har några frågor till Charlotta Elleby.

Doktorandeftermiddagar

En gång per månad har sektionen en forskareftermiddag för doktorander och forskare med doktorandpresentationer, journal club, undervisning och inspirationsföreläsningar. För aktuella datum se Kalender forskarutbildning nedan. Varmt välkommen till sektionens forskareftermiddagar!

Om du som doktorand vill presentera något, kontakta Caroline Wachtler.

Representant doktorandråd NVS

Doktorandrådet består av en representant från varje sektion på NVS. Doktorandrepresentant för Avdelningen för allmänmedicin och primärvård är Jenny Nilsson se kontaktuppgifter nedan. Här kan du läsa mer om NVS doktorandråd. 

Kontakt doktorandrepresentant NVS

Kalender forskarutbildning

Kontakt

Profile image

Christina Sandlund

Kursansvarig, forskarskolan i allmänmedicin
Profile image

Axel Carl Carlsson

Studierektor, forskarskolan i allmänmedicin
CS
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-08-14