Protokoll - Utbildningsnämnden NVS

Nedan finns senaste årens protokoll från Utbildningsnämnden NVS.
För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta registrator-syd@ki.se.

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

AS
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-11-21