Skip to main content

Pågående projekt

Laboratoriebaserad rörelseanalys

Smarta sensorförsedda kläder

Smarta sensorförsedda kläder. Risken för handledsbesvär vid arbete inom industri är relaterad till armens rörelse, vilken idag är komplicerad och dyr att mäta i den faktiska arbetsmiljön. I projektet utvecklar Mikael Forsmans grupp en ny metod för mätning av armrörelser som innefattar sensorer integrerade i kläder som är kopplade till en smartphone. Metoden har validerats i samarbete med uMOVE.

Mobila rörelseanalyssystem

Hi Balance project

"HiBalance-MS"-projektet, som syftar till att utveckla utmanande balansträning för personer med multipel skleros, används ett mobilt sensorbaserat rörelseanalyssystem för att mäta gång- och balansförmåga hos personer med multipel skleros med och utan samtidig kognitiv uppgift. Här kan du lyssna på doktorand Andreas Wallins presentation av projektet.

 

 

 

 

Hi-Balance project

"HiBalance PD". Projektet syftar till att karakterisera och koppla fysiska och kognitiva effekter av balansträning till hjärnfunktion hos personer med Parkinsons sjukdom. Inverkan på gångförmågan när man samtidigt utföra en kognitiv uppgift (dual-task) undersöks med GAITRite-systemet.

 

 

Mätning av fysisk aktivitet

Better in - better out

"Better in – better out". Projektet syftar till att identifiera äldre personer med förhöjd risk för komplikationer efter onkologisk buk-kirurgi och att utvärdera effekterna av preoperativ träning för denna patientgrupp. ActivPAL accelerometrar kommer att användas för att utvärdera fysisk aktivitet och ge feedback till personerna i träningsgruppen om deras aktivitetsnivå.