Systemdynamisk modellering av arbete och service i hemtjänsten

Policy och beslutsfattande inom hälso- och sjukvården är utmanande då detta arbete sker i ett komplext och ständigt föränderligt system. Systemdynamisk modellering är ett viktigt verktyg i denna process och underlättar förståelse av komplex effekt och verkan samt förändringsarbete, såsom påverkan av ny teknik i hemtjänsten eller införande av nya arbetssätt.

Systemdynamisk modellering
Exempel på systemdynamisk modellering

Syftet med projektet är att kartlägga variabler relaterade till arbetsbelastning och stress i hemtjänsten för att predicera effekter av förändringsarbeten i hemtjänsten. Detta utförs med hjälp av systemdynamisk modellering och seminarier. Seminarierna genomförs tillsammans med akademiker med expertis inom hemtjänsten och ämnar klargöra modellens validitet, praktiska relevans och potential för att informera förändring i hemtjänsten.

Konventionella studier, förändringsarbete och interventioner i organisationer tenderar att behandlas genom att bryta ner komplexa problem i mindre beståndsdelar. Systemdynamisk modellering är en metod som fokuserar på ett mer holistiskt perspektiv där komplexa relationer och feedback-processer kan beskrivas, snarare än att fokusera på enskilda faktorer. Grundtanken är att om vi förstår strukturen av ett system bättre, kan vi också förstå inverkan av förändringar och interventioner i systemet bättre.

Projektet är ett multidisciplinärt samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem, och ämnar att utveckla en systemdynamisk modell för att beskriva arbete och service i hemtjänsten. Modellen som vi utvecklar innefattar således faktorer relaterat till hemtjänstpersonal, brukare, arbetsorganisatoriska faktorer, samt arbetsbelastning och stress. Denna modell ska vidare användas för att understödja förståelse av beteenden i detta komplexa system, beslutsfattande, utveckling av effektiva förändringar samt en holistisk förståelse kring verkan och utfall.

Forskningsledare

Professor Sebastiaan Meijer, Divisionen för Hälsoinformatik och Logistik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Medarbetare

Adam Darwich, biträdande lektor, Kungliga Tekniska Högskolan.

Susanne Guidetti, professor, Karolinska Institutet.

Anne-Marie Boström, docent, Karolinska Institutet & Stockholms Sjukhem.

Susanne Assander, doktorand, Karolinska Institutet.

Zarina Nahar Kabir, docent, Karolinska Institutet.

Annika Clemes
2023-08-07