NVS egna blanketter

Årlig uppföljning

För att det ska bli lättare att följa doktorandens progress har NVS en egen blankett för den årliga uppföljningen. Den används som komplement till eISP:n vid den årliga uppföljningen.

Ladda ner blanketten för årlig uppföljning, döp om den till Årlig uppföljning och år (till exempel Årlig uppföljning 2022), fyll i de uppgifter som efterfrågas och ladda upp den som bilaga under fliken 10. Documents.

Deltagande i seminarier

Blanketten används som underlag till blankett nr 16 Inrapportering av poänggivande moment. Kryssa i om ansökan avser journal clubs, forskningsseminarier eller workshops. En blankett per typ av aktivitet.

Blanketten godkänns av seminarieansvarig eller huvudhandledare. 

 

Documents

HV
Innehållsgranskare:
Heli Vänskä
2023-01-15