Forskning vid sektionen för omvårdnad

Sektionens forskningsprogram strävar mot att vara globalt ledande inom omvårdnadsforskning, bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i hälso- och sjukvården samt stödja utvecklingen av omvårdnad i framtidens vårdmiljö.

Research program model nursing

Omvårdnad i framtidens vårdmiljö innebär att finna lösningar som leder till förbättrad hälsa, ökad patientsäkerhet och hållbarhet samt en högre grad av personcentrerad vård. Fokus för forskningen vid sektionen för omvårdnad är patientens delaktighet och transiton inom områden så som mHälsa, ambulerande vård, fundamentala vårdbehov och anhörigstöd men sker också via metodutveckling. Forskningen spänner allt från grundforskning till kliniska interventions- och implementeringsstudier.

Professor Yvonne Wengström berättar om hur det är att arbeta som professor på sektionen för omvårdnad

Kontakt forsknings- och forskarutbildningsansvarig

Ulrica Nilsson

Professor/sjuksköterska
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Forskarforum

Forskarforum är sektionen för omvårdnads mötesplats för seminarier om forskning, teoriutveckling och pedagogiska projekt, öppna för alla medarbetare.

Information om forskarforum

Schema för forskarforum

Kontaktpersoner för Forskarforum

Ulrica Nilsson

Ansvarig forskare för forskarforums aktiviteter
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Annica Karlsson

Administratör forskarforum
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle