Skip to main content

Forskning vid sektionen för omvårdnad

Sektionens forskningsprogram strävar mot att bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i vården som utgår från patientens perspektiv, problem och behov, för att säkerställa hälsa och välbefinnande i varje vårdsituation. Att bjuda in patienten till samverkan och dialog är en hörnsten för att uppnå säker patientvård. Majoriteten av studierna som bedrivs vid sektionen är kliniska interventionsstudier. Forskningsprogrammets fokus är värdebaserad vård, vårdkontext och dess potential och signifikans för patienters hälsa. Forskningen vid sektionen har ambitionen att stödja utvecklingen av vården för den sårbara patienten i framtidens vårdmiljöer.

Forskargrupper

Caring in Community Care

ICare

Integrativ vård

Perioperativ vård

Wengström group

Projektgrupper

Ambulerande omvårdnad

Medicinsk pedagogik

Omvårdnad av äldre

Primärvård ur ett livscykelperspektiv

Psykiatrisk omvårdnad

Forskarforum

Forskarforum är sektionen för omvårdnads mötesplats för seminarier om forskning, teoriutveckling och pedagogiska projekt, öppna för alla medarbetare.

Läs mer

Kontaktpersoner för forskarforum

Lektor

Maria Arman

Telefon: 08-524 839 73
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Maria.Arman@ki.se

Administratör

Annica Karlsson

Telefon: 08-524 839 18
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: annica.karlsson.1@ki.se