Skip to main content

Forskarutbildning vid NVS

NVS är värdinstitution för fem forskarskolor och ett forskarutbildningsprogram, och har i dag drygt 170 registrerade doktorander. Årligen antas omkring 20-30 nya doktorander till forskarutbildning vid institutionen och ungefär lika många försvarar sin avhandling. Erik Sundström är studierektor för forskarutbildning vid NVS, Ulrica Nilsson biträdande studierektor och Catarina Cleveson är samordnare.

CC
Catarina Cleveson
2019-05-21