Forskarutbildning vid NVS

NVS är värdinstitution för fem forskarskolor och ett forskarutbildningsprogram, och har i dag drygt 170 registrerade doktorander. Årligen antas omkring 20-30 nya doktorander till forskarutbildning vid institutionen och ungefär lika många försvarar sin avhandling. Erik Sundström är studierektor för forskarutbildning vid NVS, Ulrica Nilsson biträdande studierektor och Catarina Cleveson är samordnare.