Forskarutbildning vid NVS

This page in English

NVS är värdinstitution för fem forskarskolor och ett forskarutbildningsprogram, och har i dag drygt 170 registrerade doktorander. Årligen antas omkring 20-30 nya doktorander till forskarutbildning vid institutionen och ungefär lika många försvarar sin avhandling. Erika Jonsson Laukka är biträdande studierektor för forskarutbildningen vid NVS och Catarina Cleveson är samordnare.