Blankett för årlig uppföljning vid NVS

Blanketten används vid doktorandens årliga uppföljning och laddas upp i den elektroniska individuella studieplanen (eISP) som bilaga.

För att det ska bli lättare att följa doktorandens progress har NVS en egen blankett för den årliga uppföljningen. Den används som komplement till eISP:n.

Ladda ner blanketten för årlig uppföljning, döp om den till Årlig uppföljning och år (till exempel Årlig uppföljning 2022), fyll i de uppgifter som efterfrågas och ladda upp den som bilaga under fliken 10. Documents.

Documents