Skip to main content

Ambulerande omvårdnad

Projektgruppen är en relativt nybildad forskargrupp som bildades i mars 2017.

Projektgruppens medlemmar

Lektor

Anna Carin Wahlberg

Telefon: 08-524 838 62
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anna.Carin.Wahlberg@ki.se

Lektor

Veronica Lindström

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Veronica.Lindstrom@ki.se

Mats Holmberg, Universitetslektor Mälardalens högskola

Forskningsområde

Ambulerande omvårdnad är mångfacetterad och inkluderar den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. Omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Kunskap inom huvudområdet används på individ-, grupp- och samhällsnivå. Området bygger på omvårdnadens grundläggande vetenskapliga grund och på evidensbaserad kunskap för att säkerställa patientsäkerhet och kvalitativ vård.

Ambulerande omvårdnad berör en eller flera personer som söker och får vård för presumtiva och/eller befintliga hälsoproblem. Då en person med hälsoproblem ofta rör sig mellan olika vårdformer; sjukvårdsrådgivning 1177, larmsamtal-112, ambulanssjukvård, öppna mottagningar och hemsjukvård så utförs den ambulerande omvårdnaden vid både fysiska kontakter, via telefon och vid videomöten. Forskning inom ambulerande omvårdnaden inkluderar förebyggande vård, stöd för egenvård vid hälsoproblem, bedömning av akuta vårdbehov, vårdkedjor och samordning av vård, samt stöd vid livets slut i hemmet.

Aktuella projekt

Rätt resurs i rätt tid till rätt vårdnivå (RRTV)

Planering av projekt pågår.