Ambulerande omvårdnad

Ambulerande omvårdnad är mångfacetterad och inkluderar den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård.

Projektgruppsledare

Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Projektgruppens medlemmar

Annika Alm-Pfrunder

Anknuten till Undervisning/handledning
08-524 839 08
Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande
TL Undervisning och lärande

Silje Gustafsson

Anknuten till Forskning
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sara Heldring

Adjunkt & doktorand Sophiahemmet högskola, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap

Klara Jepsen

Adjunkt, adjungerad
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Jakob Lederman

Adjunkt
Utbildning specialistsjuksköterskeprogrammen
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Agneta Öhlén

Adjunkt
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Forskningsområde

Ambulerande omvårdnad är mångfacetterad och inkluderar den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. Omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Kunskap inom huvudområdet används på individ-, grupp- och samhällsnivå. Området bygger på omvårdnadens grundläggande vetenskapliga grund och på evidensbaserad kunskap för att säkerställa patientsäkerhet och kvalitativ vård.

Ambulerande omvårdnad berör en eller flera personer som söker och får vård för presumtiva och/eller befintliga hälsoproblem. Då en person med hälsoproblem ofta rör sig mellan olika vårdformer; sjukvårdsrådgivning 1177, larmsamtal-112, ambulanssjukvård, öppna mottagningar och hemsjukvård så utförs den ambulerande omvårdnaden vid både fysiska kontakter, via telefon och vid videomöten. Forskning inom ambulerande omvårdnaden inkluderar förebyggande vård, stöd för egenvård vid hälsoproblem, bedömning av akuta vårdbehov, vårdkedjor och samordning av vård, samt stöd vid livets slut i hemmet.

Aktuellt gemensamt projekt

Rätt resurs i rätt tid till rätt vårdnivå (RRTV)

Vid akut sjukdom eller skada ringer människor nödnumret 112, en bedömning av samtalet genomförs och vid behov larmas ambulans ut till vårdsökande. Av alla 112 samtal där en ambulans inte larmas ut (ca 1,2 miljoner samtal) hänvisas de vårdsökande ibland till annan vårdnivå eller till annat transportsätt. Vad som händer de vårdsökande efter 112-samtalet är till stor del ett outforskat område. Projektets övergripande syfte är därför att studera vad som händer med den vårdsökande under de första 72 timmarna efter kontakt med 112 samt hur detta upplevs, utifrån den vårdsökandes perspektiv. Kvalitativa och kvantitativa studiedesigner är planerade för att besvara syftet. Resultaten från studierna kommer att bidra till kunskap om hur en förändring av arbetssätt och organisation kan utformas för att individen samlade behov ska vara utgångspunkt för den vård som erbjuds.

Se vidare projektbeskrivningar i respektive personprofil inom projektgruppen.