Nervcellers utveckling, biologi och patologi

This page in English

Forskare inom detta område studerar utveckling och differentiering av nerv- och gliaceller, samt cellulära/molekylära mekanismer vid olika neuropatologiska processer. Forskningen är bla inriktad på tillväxtfaktorer, genetiska, epigenetiska och synaptiska mekanismer, endocytos samt jonkanalernas funktion. Vid studierna används olika molekylära, genetiska, elektronmikroskopiska och elektrofysiologiska metoder på genetiska modellsystem, cellkultur inklusive  reprogrammerade celler och olika modeller för neurotoxologiska cellskador.

Forskare inom detta område

Neural cells: development, biology and pathology

Neurovetenskap