Suicidologi för forskarstuderande, 4 hp

Denna kurs ges i samverkan mellan Örebro universitet, NASP vid KI (LIME) och Uppsala universitet.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne: Medicinsk vetenskap

Kursplan: Kursplan

Kursperiod: 14 september 2023 - 26 oktober 2023

Kursinnehåll

Kursen har fokus på att doktoranden ska tillägna sig kunskap inom suicidologi som forskningsområde. I kursen ingår även praktisk tillämpning av suicidriskbedömning. Målet är att doktoranden, med utgångspunkt i tidigare forskning, ska tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet. Kursen ska också ge möjlighet till att resonera tillsammans kring etiskt förhållningssätt och andra frågor som kan uppstå under forskningsstudier inom suicidområdet.

Kursinformation

Kursspråk: Engelska.

Kursen ges hösten 2023 under veckorna 37 – 43, på halvfart, med kursstart torsdag den 14 september kl. 9.15.

Föreläsningar på plats vid Örebro universitet ges på torsdagar och fredagar (undantag fredag 13 oktober som är föreläsningsfri). Varannan vecka är föreläsningsfri (v 38, 40, 42) men med schemalagt eget arbete /grupparbete dessa veckor. v 43 avslutas kursen med examination torsdag den 26 oktober på plats vid Örebro universitet. Utförligare schema delges antagna doktorander närmare kursstart.

Under kursen gör doktoranden en kort skriftlig uppgift, ger en muntlig presentation av uppgiften samt opponerar på någon annans arbete. Uppgiften ska skrivas på engelska. Litteratur som används på kursen bör ingå som en större del av referenslitteraturen. Utförligare beskrivning om skriftlig uppgift och opponering ges vid kursstart i studiehandledningen.

Tillträdeskrav

För att delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska den sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid något svenskt lärosäte. Kursen har plats för max 20 doktorander och ges under förutsättning att minst 6 doktorander antas och kan starta. Doktorander antagna vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet eller Örebro universitet har förtur till platserna.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 31 augusti. 

Kontakt

Kursansvarig: Tabita Sellin Jönsson
Examinator: Karin Blomberg
Kursadministration: fouadm.mv@oru.se

VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2023-06-28