Skip to main content

Självmord i Sverige

Antal självmord

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2018

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2018
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 5 104 347 353 273 1082 69%
Kvinnor 6 56 141 171 118 492 31%
Båda könen 11 160 488 524 391 1574 100%

19 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2017

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2017
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 3 107 319 340 294 1 063 69%
Kvinnor 5 42 136 176 122 481 31%
Båda könen 8 149 455 516 416 1544 100%

23% av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Självmordstal och självmordsutveckling i Sverige

Självmord (säkra och osäkra självmordsdiagnoser) bland män och kvinnor i Sverige. Grafen visar självmordstalen (antal självmord per 100 000 invånare) i olika åldersgrupper, mellan åren 1980 till 2018. Trendlinjerna är beräknade som 5-års glidande medelvärden. Sådana trendlinjer beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra tidstrender. Värdet för ett givet år (t.ex. 2018) beräknas genom att ta självmordstalet för det aktuella året samt för de 4 föregående åren (dvs 2018-2014) och beräkna medelvärdet. De faktiska självmordstalen visas i de transparenta linjerna.

Genom denna trendanalys (och två andra, som ej redovisas här) konstateras en ökning av självmord med knappt en procent per år i åldersgruppen 15-24 år. Den ökande trenden tycks ha börjat runt år 1994 och fortsätter att stiga. I de äldre åldersgrupperna (över 25 år) minskade självmorden från 1980 fram till ungefär år 2000, vartefter minskningen avstannat och ligger någorlunda konstant.

Figure of suicide rates (number of suicides per 100 000 residents) in different age groups from 1980 to 2018.
Säkra och osäkra självmord i Sverige, antal per 100 000 invånare (5-års glidande medelvärde)
Självmordstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor, per åldersgrupp, 1980-2018
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt 15+
1980 15,4 34,4 41,9 34,1 33,3
1981 13,5 28,3 39 35,9 30,3
1982 12 29,9 41,3 35,6 31,2
1983 14,1 30,8 38,8 32,6 30,5
1984 14,6 34,4 38,3 34,7 32,1
1985 13,5 31 36,1 34 30
1986 16,9 30,5 35,4 31,4 29,7
1987 14,3 29,5 36 34 29,6
1988 15,8 30,5 37,1 31,7 30
1989 17,3 29,7 33,8 32,6 29,3
1990 13 26,1 35,4 33,3 28
1991 14 28,1 33,6 32,7 28,3
1992 11,3 24 31,9 31,9 25,9
1993 12 24,5 33 28,1 25,8
1994 10,2 21,8 29 30 23,8
1995 12 23,5 31,7 29,1 25,7
1996 10,3 21,2 29,1 26,1 23
1997 10,9 20,8 26 21,9 21,2
1998 9,8 19 26,5 25,5 21,3
1999 12,7 18,7 24,6 24,8 21
2000 10,3 17,1 21,5 24,5 19,1
2001 10,7 18,3 26,4 25,5 21,3
2002 14 17,2 25,5 21,9 20,3
2003 11,1 17 22,5 20,9 18,7
2004 13,2 15,8 22,9 20,9 18,7
2005 11,1 16,6 25,3 24,4 20,2
2006 12,7 16,2 23,6 22,4 19,3
2007 11,4 17 24,2 19,8 19
2008 14,2 16,4 22,9 21,3 19,1
2009 12,9 17,3 25,5 20,7 19,9
2010 11,8 14,9 24 20,5 18,4
2011 12,2 16,9 21,4 18 17,7
2012 11,9 16 25,3 20,9 19,3
2013 14,4 17,7 23,9 22,5 20,2
2014 14,1 17,8 21,9 20,3 19,1
2015 12 17,7 23,5 20 19,2
2016 10,9 17 21,1 20,1 18,1
2017 12,8 17,2 20,8 20,9 18,6
2018 13,8 18,2 21 19,3 18,7
Suicide rates (confirmed and unconfirmed) among men, per age group, 1980 - 2018
Självmordstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1980-2018

Män

Självmordstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1980-2018

Självmordstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1980-2018
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt 15+
1980 22,7 48,9 57,7 55,7 48
1981 19,5 39,8 54,8 53,2 42,8
1982 16,5 43,8 59,9 55,3 45,5
1983 20,2 44 55 52,4 44,3
1984 21,7 48,5 53,6 53,9 46,2
1985 17,8 42,3 51,3 49,2 41,6
1986 24,1 43,3 51,1 51,7 43,6
1987 21,1 41,7 48,8 52 41,9
1988 23,7 42,5 50,8 49,2 42,7
1989 25,2 42,8 47,1 50,2 42,3
1990 19,3 36 46,7 53,3 39,3
1991 21,3 38,9 45 49,8 39,7
1992 14,5 35,1 42,6 50,2 36,7
1993 15,7 35,1 43,9 45 36,4
1994 15,6 31,6 40,1 45 34,1
1995 17,1 33,6 45,5 44 36,5
1996 14,5 31,2 38,1 40,8 32,5
1997 14,02 31,1 35,95 36,19 30,91
1998 13,1 28,2 36,36 40,7 30,77
1999 17,45 25,53 33,69 40,04 29,57
2000 14,68 24,05 28,03 40,06 26,86
2001 16,31 28,01 33,68 39,79 30,25
2002 20,63 25,3 36,12 35,77 30,01
2003 14,36 24,37 31,31 34,62 26,98
2004 19,62 22,48 32,92 33,63 27,47
2005 14,59 22,72 33,96 38,7 28,04
2006 15,35 21,86 32,73 36,7 27,08
2007 15,39 23,93 34,16 31,1 27,16
2008 19,68 23,39 32,39 34,44 27,73
2009 17,88 25,21 34,78 32,68 28,46
2010 17,05 21,44 34,02 31,43 26,64
2011 16,42 23,67 29,91 26,61 25,02
2012 16,69 22,93 33,83 33 27,41
2013 19,57 24,24 32,76 33,47 28,1
2014 19,8 24,71 28,36 30,26 26,27
2015 15,82 24,67 33,46 30,01 27,18
2016 14,3 24,84 27,88 28,21 24,93
2017 17,64 23,57 27,13 31,93 25,64
2018 17,18 25,21 27,94 29,13 25,75
Suicide rates (confirmed and unconfirmed) for women, per age group, 1980-2018
Självmordstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1980-2018

Kvinnor

Självmordstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1980-2018

Självmordstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1980-2018
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt 15+
1980 7,8 19,1 26,5 17,6 19,0
1981 7,2 16,2 23,5 22,7 18,2
1982 7,3 15,3 23,2 20,6 17,4
1983 7,6 17,0 23,1 17,6 17,2
1984 7,2 19,6 23,2 20,2 18,7
1985 9,1 19,2 21,3 22,5 18,9
1986 9,2 17,1 20,1 16,1 16,3
1987 7,1 16,7 23,4 20,5 17,8
1988 7,4 18,1 23,4 18,6 17,9
1989 9,0 15,9 20,5 19,5 16,9
1990 6,5 15,9 24,0 18,5 17,2
1991 6,4 16,8 22,2 19,9 17,4
1992 7,9 12,5 21,1 18,3 15,6
1993 8,1 13,4 22,1 15,7 15,6
1994 4,5 11,4 17,8 18,9 14,0
1995 6,8 12,9 17,9 18,3 14,7
1996 5,9 10,7 20,1 15,3 13,8
1997 7,52 10,1 15,96 11,46 11,78
1998 6,26 9,43 16,4 14,29 12,22
1999 7,74 11,59 15,36 13,66 12,69
2000 5,79 9,82 14,91 13,03 11,57
2001 4,77 8,14 19,07 14,87 12,61
2002 7,07 8,72 14,64 11,49 10,97
2003 7,71 9,32 13,63 10,59 10,72
2004 6,42 8,91 12,74 11,23 10,29
2005 7,38 10,33 16,5 13,55 12,56
2006 9,87 10,23 14,35 11,47 11,73
2007 7,15 9,78 14,18 10,92 11,01
2008 8,33 9,18 13,21 10,89 10,69
2009 7,66 9,09 16,1 11,11 11,48
2010 6,25 8 13,88 11,71 10,4
2011 7,74 9,74 12,68 10,84 10,6
2012 6,8 8,8 16,56 10,82 11,33
2013 8,91 10,82 14,95 13,29 12,39
2014 8,02 10,6 15,35 11,88 11,97
2015 7,99 10,46 13,4 11,4 11,23
2016 7,24 8,77 14,21 13,23 11,33
2017 7,52 10,55 14,33 11,4 11,48
2018 10,1 10,77 13,82 10,89 11,61

Metoder

Suicidmetoder (andel) i Sverige, 2013-2017, säkra och osäkra diagnoser                

Suicidmetoder (andel) i Sverige, 2013-2017, säkra och osäkra diagnoser
Hängning (X70)/(Y20) Förgiftning (X60-X69)/(Y10-Y19) Skjutning (X72-X74)/(Y22-Y24) Hopp från höjd (X80)/(Y30) Föremål i rörelse (X81)/(Y31) Dränkning (X71)/(Y21) Skära/sticka (X78)/(Y28) Övrigt Total
Sverige 33,7% 33,9% 7,6% 4,7% 6,1% 6,0% 2,6% 5,4% 100%

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2019-09-04] och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2018 (2017 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2019-09-04. 

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se 

Documents