Självmord i Sverige

Självmord och covid-19-pandemin 

Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter pandemin 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) uppmärksammar det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa coronapandemins (covid-19) efterverkningar på samhällsnivå. Riskerna är kopplade till exempelvis de sociala, ekonomiska och vårdrelaterade konsekvenser som pandemin har fått, och fortsättningsvis kommer att få.

Läs hela texten

Självmordstal och självmordsutveckling i Sverige

I grafen och tabellen nedan redovisas självmord (säkra och osäkra självmordsdiagnoser*) bland män och kvinnor i olika åldersgrupper (längre ned på sidan finns statistik separat för män och kvinnor). Statistiken avser hela Sverige under perioden 1980 till 2021. Statistiken presenteras som antal självmord per 100 000 invånare - så kallade självmordstal. De faktiska självmordstalen redovisas i tabellerna. I graferna visas i stället självmordstalen i trendlinjer som är beräknade som 5 års glidande medelvärden. Värdet för ett givet år (t.ex. 2021) får man genom att ta självmordstalet för det aktuella året samt för de 4 föregående åren (dvs 2020–2017) och beräkna medelvärdet.

*Säkra självmord avser ICD-diagnoserna X60-X84/E950-E959. Osäkra självmord avser ICD-diagnoserna Y10-Y34/E980-E989.

Trendlinjer med glidande medelvärden beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra utvecklingen över tid. Man bör dock tänka på att självmordstalen alltid varierar något från år till år, och att utvecklingen sällan är helt linjär. Ju mer självmordstalen varierar desto större blir osäkerheten, vilket gör det svårare att statistiskt säkerställa en självmordstrend. Därför används ett flertal olika analysmetoder för att beräkna trender och trendskiften. En trend kan vara mer eller mindre säkerställd (pålitlig), men kan aldrig säkerställas helt.

Självmordstalen minskar bland de äldre men ökar bland de yngre – kvinnor i yngre medelåldern ökar

Det finns olika trender i olika åldersgrupper, och skillnader mellan män och kvinnor. Trenderna är olika tydliga (säkerställda) beroende på vilken grupp man avser. Analyser av självmordstalen mellan åren 1980-2020 visar dock att följande utvecklingar är relativt tydliga:

  • Sett till hela befolkningen så minskar självmordstalet i Sverige, men minskningen stannar av med tiden. Under de senaste tjugo åren har självmordstalet i genomsnitt minskat med cirka 0,5% per år. Detta är en betydligt långsammare minskning än den som skedde under 90-talet.
  • Den främsta anledningen till att självmordstalet har sjunkit, och dessutom fortsätter att sjunka i Sverige, är att självmord minskar bland personer i åldersgrupperna 45-64 och 65+. Under de senaste tjugo åren har minskningen i genomsnitt skett med ungefär 1% per år, och männen bidrar ungefär dubbelt så mycket till minskningen som kvinnorna. Bland män över 65 år sker minskningen i genomsnitt med nästan 2% per år. Män 65+ år är dock fortfarande den grupp som har de högsta självmordstalen, följt av män i åldrarna 45-64 år.
  • Hos den yngre befolkningen ser man dock inte några signifikant minskande självmordstal, utan snarare en ökning eller i bästa fall stagnation. Mer specifikt kan man konstatera att självmordstalen i genomsnitt har ökat med cirka 1% per år, under de senaste tjugo åren, i åldersgruppen 15-24 år och även bland kvinnor i åldersgruppen 25-44 år.
Graf som visar suicidtal (säkra och osäkra) i Sverige 1980-2021. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2021). Antal per 100 000 invånare. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Antal självmord

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2021

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2021
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 4 102 340 346 266 1058 70%
Kvinnor 7 37 131 161 111 447 30%
Båda könen 11 139 471 507 377 1505 100%
Båda könen under förgående år (2020) 10 145 438 493 355 1441 100%

19% av det totala antalet självmord år 2021 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2020

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2020
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 6 111 308 340 249 1014 70%
Kvinnor 4 34 130 153 106 427 30%
Båda könen 10 145 438 493 355 1441 100%
Båda könen under förgående år (2019) 6 166 502 532 402 1608 100%

19% av det totala antalet självmord år 2020 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Självmordstal över tid

Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2021), antal per 100 000 invånare, båda könen.          

Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2021), antal per 100 000 invånare, båda könen.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 15,5 34,6 42,1 34,6 33,5
1981 13,5 28,5 39,2 36,4 30,5
1982 12,0 30,0 41,6 36,1 31,4
1983 14,1 30,9 39,1 33,0 30,7
1984 14,7 34,5 38,5 35,1 32,3
1985 13,6 31,2 36,4 34,4 30,2
1986 16,9 30,6 35,7 31,7 29,8
1987 14,3 29,6 36,2 34,4 29,8
1988 15,8 30,7 37,3 32,0 30,2
1989 17,4 29,8 34,0 33,0 29,5
1990 13,1 26,3 35,6 33,7 28,2
1991 14,1 28,2 33,8 33,0 28,5
1992 11,3 24,1 32,0 32,2 26,1
1993 12,0 24,6 33,2 28,5 25,9
1994 10,2 21,8 29,1 30,3 24,0
1995 12,0 23,4 31,6 28,8 25,2
1996 10,3 21,3 29,3 26,4 23,1
1997 10,9 20,8 26,0 21,9 21,2
1998 9,8 19,0 26,5 25,5 21,3
1999 12,7 18,7 24,6 24,8 21,0
2000 10,3 17,1 21,5 24,5 19,1
2001 10,7 18,3 26,4 25,5 21,3
2002 14,0 17,2 25,5 21,9 20,3
2003 11,1 17,0 22,5 20,9 18,7
2004 13,2 15,8 22,9 20,9 18,7
2005 11,1 16,6 25,3 24,4 20,2
2006 12,7 16,2 23,6 22,4 19,3
2007 11,4 17,0 24,2 19,8 19,0
2008 14,2 16,4 22,9 21,3 19,1
2009 12,9 17,3 25,5 20,7 19,9
2010 11,8 14,9 24,0 20,5 18,4
2011 12,2 16,9 21,4 18,0 17,7
2012 11,9 16,0 25,3 20,9 19,3
2013 14,4 17,7 23,9 22,5 20,2
2014 14,1 17,8 21,9 20,3 19,1
2015 12,0 17,7 23,5 20,0 19,2
2016 10,9 17,0 21,1 20,1 18,1
2017 12,8 17,3 20,8 20,9 18,6
2018 13,9 18,2 21,0 19,4 18,8
2019 14,4 18,4 21,1 19,6 19,0
2020 12,5 16,0 19,4 17,1 16,8
2021 12,0 17,1 19,9 17,9 17,4

Män

Säkra och osäkra självmord i Sverige  (1980-2021). Antal per 100 000 män.

Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2021). Antal per 100 000 män.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 22,7 48,9 57,7 55,7 48,0
1981 19,5 39,8 54,8 53,2 42,8
1982 16,5 43,8 59,9 55,3 45,5
1983 20,2 44,0 55,0 52,4 44,3
1984 21,7 48,5 53,6 53,9 46,2
1985 17,8 42,3 51,3 49,2 41,6
1986 24,1 43,3 51,1 51,7 43,6
1987 21,1 41,7 48,8 52,0 41,9
1988 23,7 42,5 50,8 49,2 42,7
1989 25,2 42,8 47,1 50,2 42,3
1990 19,3 36,0 46,7 53,3 39,3
1991 21,3 38,9 45,0 49,8 39,7
1992 14,5 35,1 42,6 50,2 36,7
1993 15,7 35,1 43,9 45,0 36,4
1994 15,6 31,6 40,1 45,0 34,1
1995 17,1 33,6 45,5 44,0 36,5
1996 14,5 31,2 38,1 40,8 32,5
1997 14,0 31,1 36,0 36,2 30,9
1998 13,1 28,2 36,4 40,7 30,8
1999 17,5 25,5 33,7 40,0 29,6
2000 14,7 24,1 28,0 40,1 26,9
2001 16,3 28,0 33,7 39,8 30,3
2002 20,6 25,3 36,1 35,8 30,0
2003 14,4 24,4 31,3 34,6 27,0
2004 19,6 22,5 32,9 33,6 27,5
2005 14,6 22,7 34,0 38,7 28,0
2006 15,4 21,9 32,7 36,7 27,1
2007 15,4 23,9 34,2 31,1 27,2
2008 19,7 23,4 32,4 34,4 27,7
2009 17,9 25,2 34,8 32,7 28,5
2010 17,1 21,4 34,0 31,4 26,6
2011 16,4 23,7 29,9 26,6 25,0
2012 16,7 22,9 33,8 33,0 27,4
2013 19,6 24,2 32,8 33,5 28,1
2014 19,8 24,7 28,4 30,3 26,3
2015 15,8 24,7 33,5 30,0 27,2
2016 14,3 24,8 27,9 28,2 24,9
2017 17,6 23,6 27,1 32,0 25,7
2018 17,2 25,4 28,0 29,3 25,9
2019 18,3 23,8 27,5 30,7 25,7
2020 18,3 21,9 26,5 25,7 23,6
2021 16,8 24,0 26,8 27,1 24,5
Graf som visar suicidtal för män i Sverige 1980-2021. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2021). Antal per 100 000 män. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Kvinnor

Säkra och osäkra självmord i Sverige  (1980-2021). Antal per 100 000 kvinnor.

Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2021). Antal per 100 000 kvinnor.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 7,8 19,1 26,5 17,6 19,0
1981 7,2 16,2 23,5 22,7 18,2
1982 7,3 15,3 23,2 20,6 17,4
1983 7,6 17,0 23,1 17,6 17,2
1984 7,2 19,6 23,2 20,2 18,7
1985 9,1 19,2 21,3 22,5 18,9
1986 9,2 17,1 20,1 16,1 16,3
1987 7,1 16,7 23,4 20,5 17,8
1988 7,4 18,1 23,4 18,6 17,9
1989 9,0 15,9 20,5 19,5 16,9
1990 6,5 15,9 24,0 18,5 17,2
1991 6,4 16,8 22,2 19,9 17,4
1992 7,9 12,5 21,1 18,3 15,6
1993 8,1 13,4 22,1 15,7 15,6
1994 4,5 11,4 17,8 18,9 14,0
1995 6,8 12,9 17,9 18,3 14,7
1996 5,9 10,7 20,1 15,3 13,8
1997 7,5 10,1 16,0 11,5 11,8
1998 6,3 9,4 16,4 14,3 12,2
1999 7,7 11,6 15,4 13,7 12,7
2000 5,8 9,8 14,9 13,0 11,6
2001 4,8 8,1 19,1 14,9 12,6
2002 7,1 8,7 14,6 11,5 11,0
2003 7,7 9,3 13,6 10,6 10,7
2004 6,4 8,9 12,7 11,2 10,3
2005 7,4 10,3 16,5 13,6 12,6
2006 9,9 10,2 14,4 11,5 11,7
2007 7,2 9,8 14,2 10,9 11,0
2008 8,3 9,2 13,2 10,9 10,7
2009 7,7 9,1 16,1 11,1 11,5
2010 6,3 8,0 13,9 11,7 10,4
2011 7,7 9,7 12,7 10,8 10,6
2012 6,8 8,8 16,6 10,8 11,3
2013 8,9 10,8 15,0 13,3 12,4
2014 8,0 10,6 15,4 11,9 12,0
2015 8,0 10,5 13,4 11,4 11,2
2016 7,2 8,8 14,2 13,2 11,3
2017 7,5 10,7 14,3 11,4 11,5
2018 10,3 10,8 13,8 10,9 11,6
2019 10,0 12,8 14,6 9,9 12,2
2020 6,2 9,7 12,2 9,6 10,0
2021 6,7 9,8 12,8 9,9 10,3
Graf som visar självmordstal för kvinnor i Sverige 1980-2021. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2021). Antal per 100 000 kvinnor. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Metoder

Självmordsmetoder i Sverige (2012-2021). Säkra och osäkra diagnoser. Män och kvinnor, 15+ år.

Graf över självmordsmetoder i Sverige mellan 212-2021, både säkra och osäkra diagnoser. Män och kvinnor från 15 år och äldre
Självmordsmetoder i Sverige, 2012-2021, säkra och osäkra, män och kvinnor från 15 år och äldre. Totalt antal dödsfall= 15 376 (10 669 män + 4 707 kvinnor) Foto: Bianca Blazevska

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2022-06-22] och har bearbetats av NASP. Statistiken baseras på ICD-10-diagnoserna X60-84 (Avsiktlig självdestruktiv handling; "säkra självmord") samt Y10-34 (Skadehändelser med oklar avsikt; "osäkra självmord").

Statistik för åren innan 2021 (dvs 2020 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2022-06-22.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se 

GH
Innehållsansvarig:
2023-03-03