Aktion Livräddning: Utbildning i självmordsprevention

This page in English

Aktion Livräddning är en föreläsningsserie i självmordsprevention med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord för att förebygga självmord. Varje termin sedan 2008 erbjuds utbildningen till ett nytt område i Stockholm.Aktion livräddning

Introducerande utbildning - Aktion Livräddning

Hittills har cirka 3000 personer deltagit i den första introducerande allmänna endagsutbildningen tillsammans med Daniel Frydman (psykiater, leg psykoterapeut, psykoanalytiker). Under 2013 utbildades personer från Sundbyberg och Solna, under våren 2014 var vi i Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner, under hösten 2014 besökte vi Botkyrka och Huddinges kommuner och under våren 2015 var vi i Nacka och Värmdö. Under hösten 2015 var vi i Skärholmen, Älvsjö, Gröndal och Liljeholmen, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby och Sigtuna. Vårterminen 2016 i Norrtälje, Åkersberga, Vallentuna och Österåker samt till Djurgårdens, Norrmalms, Vasastans och Östermalms stadsdelar. Under hösten 2016 har vi besökt Kungsholmen, Bromma och Ekerö, Hässelby och Vällingby, Rinkeby, Kista, Husby, Akalla, Tensta och Spånga. Nu har turen kommit till Danderyd, Djursholm, Lidingö, Täby och Vaxholm där vi håller den introducerande utbildningen under våren 2017. 

Målgrupp

Den introducerande endagsutbildningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor. 

Under utbildningsdagen belyses följande områden med samverkan som en röd tråd:

 • Fakta om självmord, myter och tabun
 • Sambandet mellan självmord och psykisk ohälsa
 • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
 • Bemötande av självmordnära patienter och det professionella förhållningssättet
 • Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på?
 • Skyddande faktorer för självmordshandling
 • Unga och självmord orsak, behandling och prevention
 • Syftet med en självmordriskbedömning - varför behövs den och när ska den utföras?

Våren 2018

För hela Stockholms län

Onsdagen den 21 februari,  Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 - fullbokat

Onsdagen den 14 mars,  Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 - fullbokat

Tid: 09.00-16.00

Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut

Utbildningen är kostnadsfri. Lunch ingår inte, kaffe och fika ingår

Reservation för ändringar gäller samtliga utbildningstillfällen. Maila ansvarig kort innan utbildningstillfället för aktuell information. 

Fördjupningsutbildningar

​Till de som deltagit i den allmänna endagsutbildningen erbjuder vi, som en del i Aktion Livräddning, även fördjupningsutbildningar. Utbildningarna fokuserar på olika teman och frågor inom självmordsförebyggande arbete. Syftet är att sprida spetskunskap samt ytterligare förankra den kunskap som erbjöds under den allmänna utbildningen. Under hösten 2017 erbjuder vi följande fördjupningsutbildningar:

Seminarium om mötet med den självmordsnära

 • Varför är svåra samtal svåra?
 • Attityder till självmord - vad gör de med oss?
 • Om området mellan totalt omhändertagande och avvisande
 • Andliga, existentiella eller religiösa frågor - vågar man beröra sånt?
 • Hur kan jag stå till förfogande om jag helst vill gå därifrån?
 • En enkel samtalsmetodik
 • När någons rätt att ta sitt liv kolliderar med min skyldighet att förhindra det
 • Den självmordsnäras ambivalens - en viktig bundsförvant
 • Att möta självmordsnära i vården eller på stan

Seminarium om transkulturella aspekter på självmord

Att kunna förebygga självmord kräver inte bara kunskaper i suicidprevention utan också i hur detta problem tar sig uttryck i olika kulturer. Denna halvdag handlar om hur vi kan förebygga självmord i ett mångkulturellt samhälle.

Seminaruim om samverkan och samarbete för suicidprevention

Vad betyder ett gott samarbete när någon går i självmordstankar? Vilka samarbetar jag med, och hur? Denna fördjupande utbildning syftar till att skapa dialog kring samverkan och samarbete inom och mellan verksamheter/aktörer. Utbildningen består av handfasta tips och fördelar ut konkreta verktyg för hur samarbete kan komma till stånd och utvecklas till något hållbart och långsiktigt. Tanken är att vi genom förbättrad samverkan och ökade kunskaper om självmordsnärhet skall förhindra och förebygga självmord.

Anmälan

Skicka en samlad lista på de som vill delta från din verksamhet. Ange namn och email till alla deltagare samt ange utbildningstyp (introducerande utbildning eller fördjupning) samt datum.

Anmälan skickas till Laila Lindahl:  laila.lindahl@ki.se

Anmälan sker löpande och med först till kvarn

Vid andra frågor: Linda Karlsson: linda.karlsson@ki.se, 0760-522 412

PreventionUtbildningsprogram