Aktion Livräddning: Utbildning i självmordsprevention

This page in English

Aktion Livräddning är en föreläsningsserie i självmordsprevention med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord för att förebygga självmord. Varje termin sedan 2008 erbjuds utbildningen till ett nytt område i Stockholm.Aktion livräddning

Introducerande utbildning - Aktion Livräddning

Hittills har över 4500 personer deltagit i den första introducerande allmänna endagsutbildningen tillsammans med Daniel Frydman (psykiater, leg psykoterapeut, psykoanalytiker). Under 2013 utbildades personer från Sundbyberg och Solna, under våren 2014 var vi i Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner, under hösten 2014 besökte vi Botkyrka och Huddinges kommuner och under våren 2015 var vi i Nacka och Värmdö. Under hösten 2015 var vi i Skärholmen, Älvsjö, Gröndal och Liljeholmen, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby och Sigtuna. Vårterminen 2016 i Norrtälje, Åkersberga, Vallentuna och Österåker samt till Djurgårdens, Norrmalms, Vasastans och Östermalms stadsdelar. Under hösten 2016 har vi besökt Kungsholmen, Bromma och Ekerö, Hässelby och Vällingby, Rinkeby, Kista, Husby, Akalla, Tensta och Spånga. Under våren 2017 fick även Danderyd, Djursholm, Lidingö, Täby och Vaxholm möjlighet att delta i Aktion Livräddning och därmed hade Aktion Livräddning erbjudits kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

Aktion Livräddning kommer att fortsätta sprida kunskap i självmordsprevention. Under 2018 vänder vi oss till hela Stockholm med våra föreläsningar, med speciellt fokus på Solna/Sundbyberg under våren och Södertälje/Salem/Nykvarn samt Botkyrka/Huddinge under hösten.

Målgrupp

Den introducerande endagsutbildningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor. 

Under utbildningsdagen belyses följande områden med samverkan som en röd tråd:

 • Fakta om självmord, myter och tabun
 • Sambandet mellan självmord och psykisk ohälsa
 • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
 • Bemötande av självmordnära patienter och det professionella förhållningssättet
 • Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på?
 • Skyddande faktorer för självmordshandling
 • Unga och självmord orsak, behandling och prevention
 • Syftet med en självmordriskbedömning - varför behövs den och när ska den utföras?

Hösten 2018

För hela Stockholms län

Onsdagen den 19 september,  Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 

Onsdagen den 3 oktober,  Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 

Tid: 09.00-16.00

Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut

Utbildningen är kostnadsfri. Kaffe och fika ingår, lunch ingår ej. 

Reservation för ändringar gäller samtliga utbildningstillfällen. Maila ansvarig kort innan utbildningstillfället för aktuell information. 

Fördjupningsutbildningar

Till de som deltagit i den allmänna endagsutbildningen erbjuder vi, som en del i Aktion Livräddning, även fördjupningsutbildningar. Utbildningarna fokuserar på olika teman och frågor inom självmordsförebyggande arbete. Syftet är att sprida spetskunskap samt ytterligare förankra den kunskap som erbjöds under den allmänna utbildningen. Under hösten 2018 erbjuder vi följande fördjupningsutbildningar:

Onsdagen den 7 november,  Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 

Tid: 09.00-12.00

Föreläsare: Hans Gentzel - leg. psykoterapeut, präst

Måndagen den 12 november, Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

Tid: 13.00-16.00

Föreläsare: Maria Sundvall - Transkulturellt centrum

Seminarium om mötet med den självmordsnära

 • Varför är svåra samtal svåra?
 • Attityder till självmord - vad gör de med oss?
 • Om området mellan totalt omhändertagande och avvisande
 • Andliga, existentiella eller religiösa frågor - vågar man beröra sånt?
 • Hur kan jag stå till förfogande om jag helst vill gå därifrån?
 • En enkel samtalsmetodik
 • När någons rätt att ta sitt liv kolliderar med min skyldighet att förhindra det
 • Den självmordsnäras ambivalens - en viktig bundsförvant

Seminarium om transkulturella aspekter på självmord

Att kunna förebygga självmord kräver inte bara kunskaper i suicidprevention utan också i hur detta problem tar sig uttryck i olika kulturer. Denna halvdag handlar om hur vi kan förebygga självmord i ett mångkulturellt samhälle.

Anmälan

Skicka en samlad lista på de som vill delta från din verksamhet. Ange namn och email till alla deltagare, utbildningstyp (introducerande utbildning eller fördjupning) samt datum.

Anmälan skickas till Laila Lindahl:  laila.lindahl@ki.se

Anmälan sker löpande och med först till kvarn.

Vid andra frågor: Linda Karlsson: linda.karlsson@ki.se, 0760-522 412

PreventionUtbildningsprogram