Undervisning Rekonstruktiv plastikkirurgi

Utbildning sker på Läkarprogrammet.

Under Termin 7 på Läkarprogrammet erbjuds en StudentValdKurs i ”Rekonstruktiv Plastikkkirurgi och Brännskador” om 7,5 hp varje termin. Undervisningen bedrivs i form av interaktiva föreläsningar, seminarier (sårvård, omläggning, brännskador, falldiskussioner), praktiska övningar (suturövning, omläggningar, mikrokirurgi) och auskultationer (poliklinisk operation, plastikoperation). Genom hela kursen förs diskussioner kring val av olika rekonstruktionsmetoder och deras för- och nackdelar. Forskningsanknytning diskuteras.

Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi tar också regelbundet emot ERASMUS studenter för kliniska rotationer.

Undervisning mikrovaskulär sutureringsteknik.

KursPlastikkirurgi