Undervisning Rekonstruktiv plastikkirurgi

Utbildning sker på Läkarprogrammet.

Under Termin 7 på Läkarprogrammet erbjuds en student-vald kurs (SVK) i ”Rekonstruktiv Plastikkkirurgi och Brännskador” om 7,5 hp. Undervisningen bedrivs i blandad form. Interaktiva föreläsningar och seminarier om sårvård, omläggning, brännskador och falldiskussioner, varvas med praktiska övningar. De praktiska övningarna innefattar suturövning, omläggningar, mikrokirurgi, samt auskultationer det vill säga poliklinisk operation och plastikoperation.

Genom hela kursen förs diskussioner kring val av olika rekonstruktionsmetoder och deras för- och nackdelar. Forskningsanknytning diskuteras också. Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi tar också regelbundet emot ERASMUS studenter för kliniska rotationer.

Lilian Pagrot
2023-04-11