Mary Margaret Ajiko

Mary Margaret Ajiko

Anknuten till Forskning
E-postadress: mary.ajiko@ki.se
Besöksadress: Karolinska Institutet, BioClinicum J8:20, Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kärlkirurgi, 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Dr Mary Margaret Ajiko, är allmänkirurg med intresse för barnkirurgi. De
  barnkirurgiska projekten handlar om epidemiologi i relation till kirurgisk
  produktivitet och icke tillgodosett behov för kirurgi bland barn i en
  populationsbaserad. Hinder för tillgång till barnkirurgisk vård undersöks
  genom en kvalitativ studie. Utfall efter kirurgi hos barn kommer också
  undersökas och en eller två selekterade interventioner för att minska
  mortalitet och morbiditet efter barnkirurgi kommer prövas. Projekten
  genomförs i Uganda.
  Forskargrupp: Kärlkirurgi [1]
  Global kirurgi [2]
  [1] https://ki.se/mmk/karlkirurgi
  [2] https://ki.se/mmk/global-kirurgi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI