Korta fakta om MMK

Institutionen leds av prefekt Anders Franco-Cereceda

Administrativ chef är Therese Kindåker

Forskning

Forskningen vid institutionen bedrivs vid 23 forskargrupper: Bröstkirurgi, Diagnostisk radiologi, Endokrin kirurgi, Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, Idrottsmedicin, Integrativ fysiologi, Kirurgisk vårdvetenskap, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk kemi och koagulation, Kolorektal kirurgi, Kärlkirurgi, Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, Ortopedi, Plastikkirurgi, Signaltransduktion, Sällsynta diagnoser, Thoraxanestesiologi och intensivvård, Thoraxkirurgi, Tillväxt och metabolism, Translationell psykiatri, Urologi samt Övre GI kirurgi.

Forskargruppsledarna har delegerat ansvar för forskarutbildning, forskning, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Vi arbetar kontinuerligt med identifiering och rekrytering av nya forskargrupper av betydelse för vår verksamhet.

Internationella sampublikationer

MMK international copublications 2016-2018
Internationella sampublikationer 2016-2018

Utbildning

Grundutbildning

Undervisning inom ramen för grundutbildningen sker i de flesta av institutionens forskargrupper och omfattar:

  • Läkarprogrammets grundutbildning, termin 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 10
  • Kliniska rotationer för utländska läkarstudenter (LINK)
  • Handledning av läkarstudenternas projektarbeten
  • Studentvalda kurser (SVK)
  • Fysioterapeuternas grundutbildning termin 3
  • Fristående kurser
  • Uppdragsutbildningar

Forskarutbildning

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 150 doktorander.

MMK i siffror

Årlig omsättning: ca 220 miljoner SEK, varav
- anslagsfinansiering ca 25%
- extern forskningsfinansiering ca 75%


Antal verksamma forskare, doktorander, T/A-personal och anknutna: ca 600
Antal forskargrupper: 23
Antal professorer: 43