Korta fakta om MMK

Institutionen leds av prefekt Anders Franco-Cereceda

Administrativ chef är Therese Kindåker

Forskning

Forskningen vid institutionen bedrivs vid 22 forskargrupper: Bröstkirurgi, Diagnostisk radiologi, Endokrin kirurgi, Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, Idrottsmedicin, Integrativ fysiologi, Kirurgisk vårdvetenskap, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk kemi och koagulation, Kolorektal kirurgi, Kärlkirurgi, Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, Ortopedi, Plastikkirurgi, Signaltransduktion, Sällsynta diagnoser, Thoraxkirurgi, Tillväxt och metabolism, Translationell psykiatri, Urologi samt Övre GI kirurgi.

Forskargruppsledarna har delegerat ansvar för forskarutbildning, forskning, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Vi arbetar kontinuerligt med identifiering och rekrytering av nya forskargrupper av betydelse för vår verksamhet.

Internationella sampublikationer

MMK international copublications 2016-2018
Internationella sampublikationer 2016-2018

Utbildning

MMK i siffror

Årlig omsättning: ca 239 miljoner SEK, varav
- anslagsfinansiering ca 25%
- extern forskningsfinansiering ca 75%


Antal verksamma forskare, doktorander, T/A-personal och anknutna: ca 620
Antal forskargrupper: 22
Antal professorer: 44

Lilian Pagrot
2023-02-10