Forskarutbildning vid MMK

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi ca 150 doktorander. Forskarutbildningen vid Karolinska Institutet innebär motsvarande fyra års heltidsstudier för doktorsexamen eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Den faktiska studietiden för doktoranderna varierar dock. 

Från och med 21 juni 2023 till och med 14 augusti 2023 är administrationen för forskarutbildning stängd.

Research environment MMK