Grönt ljus - godkännande av handledare MMK

This page in English

Grönt ljus innebär att institutionen har gett sitt godkännande till en blivande huvudhandledare att påbörja rekrytering av en doktorand.

Grönt ljus för huvudhandledare skall finnas innan institutionen signerar dokument rörande planerat huvudhandledarskap inom MMK t.ex:

•Ansökan om specifik doktorand-finansiering som vid bifall innebär ansökan om registrering till forskarutbildning vid KI, t ex KID, CSTP och KI-CSC PhD stipendium. 
•Utlysning av doktorandtjänst
•Ansökan om behörighet till forskarutbildning

Gäller fr o m 1/1 2018 och för specifik doktorandplats. Det introduceras fr o m 1/8 2017

•Ansökan inlämnas till Ann-Britt Wikström eller Katarina Breitholtz
•Behandlingstid för ansökan är 2 veckor.
Länk till blanketter (övriga blanketter) samt till KI grönt ljus information

ForskarutbildningHandledare