Disputation/Licentiatexamen MMK

Formerna för disputationen regleras i Högskoleförordningen, se Dags att disputera 

Att tänka på innan ansökan om disputation lämnas in:

  • Lämna in ansökan 11-12 veckor innan disputation.
  • Samtliga ledamöter i Betygsnämnden ska vara docenter eller professorer.

Information som ska framgå av ansökan:

  • Att doktorandens forskningsaktivitet motsvarar stipulerade fyra års heltidsstudier. Om detta inte framgår i LADOK ska en kompletterande redovisning av doktorandens forskningsaktivitet bifogas i ansökan
  • Planerad disputationsplats, inklusive rum/lokal
  • En utförlig beskrivning av Betygsnämndens samt opponentens ämneskompetens
  • Särskild motivering, om forskningsarbetet inte genomgått etikprövning

Blanketter inför disputation:

Blankett 9 - Ansökan om disputation
Blankett 10 - Betygsnämndens förhandsgranskning
Blankett 11 - Protokoll vid disputation
Blankett 12 - Ansökan om ändring i godkänd disputations- eller licentiatansökan

Tryckning av avhandling

En avhandling som läggs fram vid KI har rätt att använda KI:s varumärke, men måste ange Karolinska Institutet som universitet. Avhandlingar som använder KI:s logotyp måste följa reglerna för Karolinska Institutets grafiska profil (hantering av logotyp, färg och typsnitt). Här finns det mesta av den information som behövs när du ska trycka din avhandling:

Formgivning och tryck av avhandling

Sammanträdestider, disputationskommittén

Ersättning för disputationskostnader

Gäller fr o m 1 juli 2013.

Institutionsgemensamma medel bekostar:

  • ersättning till opponent i form av arvode, sociala avgifter och påslag för indirekta kostnader
  • faktura på tryckkostnad för avhandling upp till 10.000 kr

Detta gäller för doktorander som är registrerade vid vår institution vid disputationstillfället och för disputationer som äger rum fr o m -ht 2013.

Har du frågor rörande kostnader vid disputation, vänd dig direkt till din grupps kontaktperson vid MMK:s ekonomiavdelning.

Licentiatexamen

Licentiatexamen kan avläggas efter motsvarande två års heltids forskarutbildningsstudier (120 högskolepoäng). För bedömning av licentiatavhandling och licentiatseminarium utses särskild betygsnämnd men ej opponent.

Efter licentiatexamen har doktoranden avslutat sin forskarutbildning vid Karolinska Institutet. Möjlighet finns dock att vid senare tidpunkt ansöka om antagning till forskarutbildningens senare del med avsikt att uppnå doktorsexamen.

Dags för licentiatexamen

Blankett 6 - Ansökan om Licentiatexamen

Blankett 7 - Betygsnämndens förhandsgranskning, licentiatseminarium

Blankett 8 - Protokoll licentiatexamen

Digitala disputationer

Kontakta MMK-IT för frågor angående tekniken vid digitala disputationer, e-post fixit@ki.se

Här kan du läsa mer om KI:s tillfälliga rutiner under Covid-19 pandemin: https://medarbetare.ki.se/disputationer-under-covid-19-pandemin