Skip to main content

Psykiatri

Fler än var tredje person drabbas av en psykiatrisk störning under sin livstid. Behandling med läkemedel är vanligt vid sådana tillstånd, men de flesta behandlingsrekommendationerna baseras på resultat från kliniska prövningar. Kliniska prövningar har dock vissa begränsningar genom att de ofta omfattar relativt små utvalda studiepopulationer (t ex utan missbruk och suicialt beteende) och har kort uppföljningstid. Detta innebär att det inte alltid är tydligt vad effekten av ett läkemedel är i klinisk praxis bland “vanliga” patienter och med längre uppföljningstid. Säkerhetsfrågor för läkemedel måste också studeras i stora studiepopulationer.

I Sverige kan vi studera alla patienter som har hämtat ut receptbelagda läkemedel på apotek och länka dessa data till andra befolkningsbaserade register. Detta gör det möjligt för oss att undersöka ett brett spektrum av forskningsfrågor om läkemedelsanvändning, följsamhet, säkerhet och effektivitet av läkemedel. Att ta hänsyn till andra faktorer som också är relaterade till förskrivningen och utfallet (confounding-faktorer) är högt prioriterat.

Vi utför psykiatriska läkemedelsepidemiologiska registerbaserade studier både som akademiska studier och genom uppdragsprojekt, ofta i samarbete med forskargrupper utomlands. Några av våra genomförda och pågående forskningsprojekt rör studier av följsamhet till läkemedel vid schizofreni och bipolär sjukdom, säkerhet vid quetiapin-användning, jämförande studier av effekten av läkemedel som används vid bipolär sjukdom och behandlingsresistent depression.

 

Profilområdet leds av Johan Reutfors (Publikationer på PubMed).