Psykiatriska och neurologiska sjukdomar

Behandling med läkemedel är vanligt vid psykiatriska och neurologiska sjukdomar, men de flesta behandlingsrekommendationerna baseras på resultat från kliniska prövningar. Kliniska prövningar har dock vissa begränsningar genom att de ofta omfattar relativt små utvalda studiepopulationer (t ex utan missbruk och suicidalt beteende) och har kort uppföljningstid. Detta innebär att det inte alltid är tydligt vad effekten av ett läkemedel är i klinisk praxis bland “vanliga” patienter och med längre uppföljningstid.

Några av CPEs genomförda och pågående forskningsprojekt inom psykiatri rör studier av följsamhet till läkemedel vid schizofreni och bipolär sjukdom, säkerhet vid quetiapin-användning, jämförande studier av effekten av läkemedel som används vid bipolär sjukdom och behandlingsresistent depression. Inom neurologi har vi projekt om bland annat migrän och multipel skleros. Vi studerar även psykiatriska och neurologiska läkemedels säkerhet under graviditet.

 

Profilområdet leds av:

Johan Reutfors

Epidemiologist

Publikationer på PubMed

Innehållsgranskare:
2024-02-01