Reproduktiv och perinatal läkemedelsepidemiologi

Reproduktiv läkemedelsepidemiologi studerar läkemedelsanvändning under graviditet och nyföddhetsperioden, inklusive hormonella preventivmedel, läkemedel för infertilitet och läkemedel i samband med klimakteriet.

Huvudfokus för CPE är att skapa högkvalitativa resultat gällande säkerhet och effektivitet av läkemedel som används under graviditet och hur användningen kan påverka både modern och barnet. Styrkan i vår forskning ligger i att vi använder svenska populationsbaserade hälsoregister och att vi kan utöka våra studiepopulationer genom ett väl etablerat nordiskt samarbete. Forskare i samtliga nordiska länder har samarbetat under många år, både i akademiska studier och i myndighetsinitierade säkerhetsuppföljningar (Post-Authorisation Safety Studies).

För närvarande fokuserar CPE på läkemedel som används av gravida kvinnor för behandling av depression och andra psykiatriska diagnoser, typ 2-diabetes, epilepsi, kroniska inflammatoriska sjukdomar, migrän eller infektionssjukdomar.

Akademiska samarbetspartners och gemensamma studier

NorPreSS/InPreSS är ett konsortium bestående av forskare från fem nordiska länder, USA och Australien. Vi har också nyligen påbörjat samarbeten med forskare från Hong Kong, Taiwan, Sydkorea, Nya Zeeland, Storbritannien, Israel och Tyskland. 

Forskargruppen utvecklar gemensamma studieprotokoll och länkar och harmoniserar stora databaser för att kunna besvara forskningsfrågor med klinisk relevans. Data inhämtas från hälsoregister, kvalitetsregister, socioekonomiska register och försäkringsdatabaser. Vårt mål är att tillhandahålla aktuella och robusta resultat som kan ligga till grund för regulatoriska beslut och i informationsmaterial till läkemedelskommittéer, vårdpersonal och patienter. 

Publikationer från NorPreSS/InPreSS finns på denna länk.

Profilområdet leds av:

Carolyn Cesta

Epidemiologist

Publikationer på PubMed

Innehållsgranskare:
2024-04-15