Om Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) arbetar i en dynamisk miljö i skärningspunkten mellan akademi, hälsovård, myndigheter och läkemedelsindustri.

CPE team
CPE team Foto: NA

Vi bedriver akademisk forskning kring läkemedelssäkerhet, läkemedelseffekter och läkemedelsanvändning samt utför regulatoriska projekt, Post-Authorisation Safety Studies (PASS) och Drug Utilization Studies (DUS)  inom området läkemedelsepidemiologi.

CPE har genom åren utvecklat specifika läkemedelsepidemiologiska expertkunskaper inom följande områden:

En stor del av vår forskning bygger på uppgifter från de nationella registren vid Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån samt motsvarande register från andra länder, speciellt de nordiska.  Emellanåt ingår även data från kvalitetsregister och medicinska journaler i vår  forskning.

Vi samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper och ingår i European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP, https://www.encepp.eu/), Nordic Network for Pharmacoepidemiology (NorPEN, https://www.norpen.org/) och SIGMA konsortiumet ( ett nätverk av ENCePP forskningscentra, https://sigmaconsortium.eu/about-us/).   

Vi har också ett nära samarbete med Enheten för Klinisk Epidemiologi vid Institutionen för Medicin samt andra forskargrupper inom epidemiologi och farmakologi på Karolinska Institutet.

Kontakta CPE

Innehållsgranskare:
2024-04-15