Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiovaskulär sjukdom, t.ex. kranskärlssjukdom och stroke, är den vanligaste icke-smittsamma sjukdomen och dessa orsakar uppskattningsvis 17 miljoner dödsfall per år globalt.

En stor andel av befolkningen påverkas av kardiovaskulär sjukdom, vilket medför stor inverkan på vårdsektorn och samhället samt erbjuder stor potential att minska förtidig död och funktionsnedsättning genom forskning inom kardiovaskulär farmakoepidemiologi. CPE arbetar inom det kardiovaskulära forskningsområdet med utvärdering av läkemedel som används för att förebygga eller behandla kardiovaskulära sjukdomar, t.ex. antitrombotika och lipidsänkande läkemedel, samt även med utvärdering av kardiovaskulär säkerhet hos behandlingar för andra sjukdomar.

Profilområdet leds av: 

Marie Linder

Statistician

Publikationer på PubMed

Innehållsgranskare:
2024-02-01