Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Vi är ett nationellt kunskapscentrum som på uppdrag av Socialstyrelsen tillhandahåller medicinsk sakkunskap kring hälsoeffekter och handläggning av radionukleära (RN) händelser.

N/A
Centrumets verksamhet är förlagd till Karolinska Institutet och Cancercentrum Karolinska (CCK) på Karolinska universitetssjukhuset. Bildcollage: Joachim Nilsson.

Vårt uppdrag

Socialstyrelsen finansierar sju kunskapscentrum inom katastrofmedicin i Sverige varav KcRN är ett. Förutom vetenskaplig forskning och utveckling inkluderar verksamheten bland annat omvärldsbevakning och att lämna expertstöd. Målsättningen är att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför särskilda händelser

Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) har till uppdrag att:

  • Bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys av strålningsrelaterade händelser.
  • Utbilda inom medicinsk handläggning vid strålningshändelser.
  • Ge expertråd och underlag till Socialstyrelsen.

Rapporter och forskningsöversikter

Här kommer du att kunna hämta centrumets rapporter allteftersom de färdigställs.

 

Omvärldsbevakningsbloggen

Utöver de analyser vi publicerar här på sidan refererar och kommenterar vi löpande ett urval av publicerade nyheter och analyser inom vårt ämnesområde i vår blogg.

Informationen riktar sig primärt till:

  • Organisationer och personer som arbetar med strålning (onkologer, sjukhusfysiker, kärnkraftsanställda).
  • Vår egen personal och Socialstyrelsens nukleärmedicinska expertgrupp RN-MeG.
  • Den intresserade allmänheten.

Kontakt

Löpande omvärldsbevakning: Besök vår blogg. Du kan också prenumerera på uppdateringar.

Centrumet har sin verksamhet förlagd till Karolinska Institutet och Cancercentrum Karolinska (CCK) på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Organisatoriskt tillhör centrumet Institutionen för medicin Solna på Karolinska Institutet.

Personal på KcRN

Profile image

Leif Stenke

Centrumchef, professor, hematolog, överläkare
Institutionen för medicin, Solna
Profile image

Jack Valentin

Docent, strålskyddsexpert
Institutionen för medicin, Solna
Profile image

Erik Boberg

Med.dr., hematolog, specialistläkare
Profile image

Christel Hedman

Med.dr., onkolog, överläkare

Marita Lagergren Lindberg

Med.dr., onkolog, överläkare
Profile image

Karin Lindberg

Med.dr., onkolog, överläkare
Institutionen för onkologi-patologi
Profile image

Joachim Nilsson

Med.dr, nuklearmedicinsk sjukhusfysiker
Profile image

Daniel Thor

Med.dr, nuklearmedicinsk sjukhusfysiker
Institutionen för onkologi-patologi

Samverkan

KcRN utgör också en formell enhet (liaison institution) inom Världshälsoorganisationen (WHO) och dess strålningsmedicinska beredskaps- och hjälpnätverk Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network (REMPAN) samt medverkar i ledningen för Nuclear Accident Committee (NAC) inom European Blood and Marrow Transplantation group (EBMT).