Joachim Nilsson

Joachim Nilsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: joachim.nilsson@ki.se
Besöksadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 17164 Solna
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Endokrinkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som nuklearmedicinsk sjukhusfysiker kliniskt och i en rad forskningsprojekt. Min forskning handlar om klinisk radionuklidterapi och terapirelaterad bildtagning, med ett speciellt fokus på tyreoideacancer.


  Jag försvarade min avhandling "Avidity-guided Radionuclide Therapy for Thyroid Cancer" (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48165) på Karolinska Institutet 2022. Avhandlingen kartlade jodaviditet i papillär och lågt differentierad tyreoideacancer och studerade hur adjuvant behandling med radioaktivt jod kan anpassas efter förväntad behandlingseffekt.

  Mitt kliniska arbete, vid Avdelningen för Nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, består av att träffa patienter för att ge behandlingar med radioaktiva ämnen, göra dosimetriberäkningar och ansvara för ett välfungerande behandlingsflöde. Jag är också enhetsledare för fysikergruppen vid avdelningen.

  Andra professionella uppdrag:
  - Medlem i Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN, https://sremc-kcrn.org/) vid Karolinska Institutet, finansierat av Socialstyrelsen.
  - Medlem i Medicinsk expertgrupp för radionukleära frågor vid Socialstyrelsen.
  - Medlem i vårdprogramsgruppen för tyreoideacancer.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning syftar huvudsakligen till att:

   

 • - Utnyttja individ- och tumörspecifika data, från exempelvis histologi, immunohistokemi och genetik, för att förbättra patientselektion, dosering och utvärdering av radionuklidbehandlingar.

  - Utvärdera nya läkemedel för radionuklidterapi i kliniska prövningar

  - Öka det kliniska användningsområdet av dosimetri, ofta genom att förenkla metodik och att hitta kopplingar mellan stråldoser och kliniska utfall

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI