CLINICUM Solna – lokalt forskarstöd med fokus på vetenskaplig och metodologisk rådgivning

CLINICUM Solna är en del av den regionövergripande CLINICUM-organisationen som syftar till att stärka kvalitéten på klinisk och translationell forskning.

I sin helhet består CLINICUM-organisationen av en central organisation samt sju noder vilka representerar vårdgivarorganisationerna i Region Stockholm samt SLSO. Nodernas verksamhet syftar till att erbjuda vetenskaplig rådgivning samt att utifrån lokalt behov tillhandahålla metodologiskt stöd.

I CLINICUM Solnas uppdrag ingår att:

 • Erbjuda kliniska och translationella forskare hjälp med att bedöma och utveckla kvaliteten i sin studiedesign och analys av data  
 • Erbjuda metodstöd och rådgivning inom biostatistik och bioinformatik  
 • Säkerställa tillgång till de stödprocesser, tjänster och IT-miljöer som är till för att underlätta hantering av hälsodata i forskning 
 • Etablera ett mentorprogram med fokus på regelbundet metodstöd för doktorander och postdoktorer

Verksamheten i CLINICUM Solna vänder sig till forskare som är anställda eller anknutna till någon av institutionerna med placering i Solna. och rådgivningstjänsten är kostnadsfri. Verksamheten är placerad vid avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP) vid institutionen för medicin, Solna.

Vad kan du som forskare få stöd med?

Hos oss i CLINICUM Solna finns forskare inom biostatistik och epidemiolgi som deltar i den vetenskapliga rådgivningen.

För projekt i tidig fas finns möjlighet att diskutera frågor som rör studiedesign, val av statistisk metod, databeställningar, beskrivning av metodavsnitt i ansökningar till etikprövningsmyndigheten eller till anslagsgivare.

Vi kan också hjälpa till med rekommendationer och avvägningar kopplade till konferensabstract, statistiska analysplaner, studieprotokoll eller reviewkommentarer.

Våra medarbetare kan även delta i kortare konsultationer som kan hjälpa forskare att undvika vanliga misstag vid genomförandet av statistik programmering eller analyser samt diskutera idéer för nya studier och analyser.

Hur ansöker du?

 1. Ansökan:
  För att säkerställa att du som forskare får så bra hjälp som möjligt av våra metod- och forskningsspecialister behöver du fylla i en komplett ansökan: 
  Ansök om vetenskapligt stöd via CLINICUM Solna.
 2. Behandling av ansökan:
  Din ansökan behandlas av CLINICUM Solnas föreståndare och du blir sedan kontaktad via e-post för att boka in ett första möte.
 3. Möte/rådgivningstillfälle:
  CLINICUM Solna huserar i avdelningen för klinisk epidemiologis lokaler i Eugeniahemmet, Maria Aspmans gata. Det ligger på sjukhussidan av Solnavägen, längst bort mot Hagaparken. Här håller vi våra fysiska möten. Möjlighet till digitala möten finns också, men vi vill uppmuntra dig att besöka oss på plats för att rådgivningstillfällena ska få så stor utväxling som möjligt.

Att tänka på:

 • Ansök om rådgivning i god tid. Ju tidigare din ansökan kommer in desto bättre stöd kan du förvänta dig.
 • Fyll i ansökningsformuläret noggrant. En tydligare formulerad fråga ger oss bättre chans att koppla ihop dig mot rätt metodologisk kompetens.
 • Var gärna fler som deltar vid rådgivningstillfället. Vi uppmuntrar forskare att betrakta våra rådgivningar som ett forskningsmöte och välkomnar doktorander, postdocs, egna statistiker eller programmerare att delta i våra möten.  
 • Som grundregel kan vi inte erbjuda praktiskt stöd med databearbetning eller statistiska analyser via CLINICUM Solna. Forskare i behov av den typen av mer långsiktigt stöd uppmuntras att vända sig till Biostatistics Core (Avdelningen för biostatistik, IMM), eller MedStat (LIME).

CLINICUM Solnas mentorskapsprogram

CLINICUM Solnas mentorskapsprogram går ut på att doktorander eller postdocs paras ihop med en mentor med specialistkunskaper inom metoder som ligger till grund, eller behövs, för den forskning som ska utföras.

Mentorsrollen innebär att vara en diskussionspartner och ett regelbundet stöd i forskningsprocessen, företrädesvis med avseende på de metodaspekter som projektet innebär. Mentorn kommer inte att utföra statistiska analyser inom ramen av detta program utan istället medverka för att bidra till att doktoranden eller postdocen själva uppnår de teoretiska och praktiska kunskapsmål som forskningsprojektet innebär. 

För att deltagandet i programmet ska ha störst nytta förutsätts alltså att sökande har grundläggande kunskaper och färdigheter inom datahantering i någon statistisk programvara. Omfattningen av stödet till varje enskild doktorand/postdoc planeras till upp till 10 timmar mötestid. Utformningen av hur detta stöd ges, dvs upplägg kring antal, längd och tid mellan möten bestäms tillsammans med doktorand/postdoc utifrån behov.

Programmet finansieras via stöd från medverkande institutioner, vilka för närvarande är:

 • MedS
 • MMK
 • OnkPat
 • KBH
 • CNS

Behöriga att söka till CLINICUM Solnas mentorskapsprogram är doktorander och postdocs med anställning vid någon av dessa institutioner. Är du intresserad av att delta i detta program, vänligen kontakta clinicum-solna@ki.se för mer information.

Kontakt:

För frågor gällande CLINICUM Solnas verksamhet och aktiviteter, vänligen använd: clinicum-solna@ki.se

Workshops

SE
Innehållsgranskare:
2024-01-26