Utbildning på MBB

Vid MBB undervisar vi på såväl grundutbildningsnivå som på forskarnivå. Vår vision är att erbjuda utbildning i molekylär biovetenskap som håller mycket hög standard och som förbättrar våra studenters kunskaper.

Grundutbildning

MBB undervisar inom biokemi, kemi, cellbiologi och molekylärbiologi på flera av Karolinska Institutets utbildningsprogram. Mest omfattande undervisning bedriver MBB inom följande program:

Kurslaboratorier

MBB tillhandahåller kurslaboratorier skräddarsydda för undervisning inom biokemi och kemi.

Forskarutbildning

MBB har också ett stort antal doktorander, mer information om MBB's forskarutbildning (på engelska).

Mer information

För mer information om undervisningen på MBB, besök våra engelska sidor

Utbildningsadministration

Grund- och avancerad nivå

Profile image

Håkan Andersson

Grundutbildningsansvarig

Susie Björkholm

Utbildningsadministratör läkarprogrammet
Profile image

Anurupa Nagchowdhury

Utbildningsadministratör programmet i biomedicin
Profile image

Jan-Olov Höög

Professor

Forskarutbildning

Profile image

Elias Arnér

Studierektor
+46852486983
Profile image

Ulrika Marklund

Vice studierektor
Profile image

Victoria Balabanova

Utbildningshandläggare
HA
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-06-14