Håkan Andersson

Håkan Andersson

Lektor
E-postadress: hakan.andersson@ki.se
Telefon: +46852486326
Besöksadress: Solna vägen 9, 17165 Solna
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Forskningsanknytning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Universitetslektor i biokemi. Docent (Lnu). Grundutbildningsansvarig MBB.

Forskningsbeskrivning

 • Jag har en forskningsbakgrund i tillämpad biokemi (disp. LU, 1999), och
  särskilt olika tekniker för separation och analys av biomolekyler. Mycket
  av min forskning har fokuserat på samband mellan struktur och aktivitet hos
  biologiskt aktiva molekyler. Jag har omfattande erfarenhet inom området
  "molecular imprinting", och speciellt tekniker för att förutse, tillverka
  och utvärdering av sådana material genom analys av
  prepolymerisationsblandningars komplexering samt bindningsstudier genom
  kromatografi eller radioligandbindning.
  De senaste åren har jag ägnat åt studier av bioaktiva peptider. Det
  involverar upptäckt och upprening från biologisk vävnad, sekvensering
  (MS/NGS), fast-fas-peptidsyntes, NMR för strukturbestämning, och diverse
  bioassays för att studera biologisk aktivitet. Mina två huvudprojekt inom
  detta område inkluderar upptäckt, karakterisering och
  struktur-aktivitetssamband hos bioaktiva peptider i Nemertea (marina maskar),
  samt karakterisering av effekterna av genetisk variation i så kallade
  beta-defensiner.
  Jag arbetade under många år som universitetslektor i biokemi vid
  Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Kalmar), där jag också är
  docent. Min forskning bedrivs idag i huvudsak inom farmakognosigruppen,
  Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, vid Uppsala universitet.

Undervisning

 • Jag är grundutbildningsansvarig (GUA) på MBB, och kursansvarig samt
  examinator för Den Friska Människan 1, 24 hp, termin 1 på
  läkarprogrammet. Denna kurs ersätts fr o m ht 2021 av Basvetenskap 2, 18
  hp, termin 1 i det sexåriga läkarprogrammet, där jag innehar samma roller.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI