Forskning på MBB

Målet med forskningen vid institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar. Vi söker också svaret på hur såväl stora folksjukdomar som ovanliga ärftliga sjukdomar uppkommer. Några av de sjukdomar vi arbetar med är cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar, och Parkinsons och Alzheimers sjukdomar.

Förhoppningen är att en ökad förståelse för de grundläggande mekanismer som sätts ur spel vid dessa sjukdomar ska kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

MBB har för närvarande elva forskningsavdelningar som består av en eller flera forskargrupper.

  • Biokemi
  • Kemi I
  • Kemi II
  • Genombiologi
  • Immunologi
  • Kemisk biologi
  • Medicinska systems bioteknik
  • Molekylär neurobiologi
  • Molekylär metabolism
  • Vaskulär biologi

Du kan läsa mer om våra forskningsområden och avdelningar på våra engelska sidor.
Se en komplett lista över våra forskargrupper.

CH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-02-14