Anurupa Nagchowdhury

Anurupa Nagchowdhury

Utbildningsadministratör
Telefon: +46852486921
Besöksadress: Solnavägen 9, 3A, 17177 Stockholm
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Undervisning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som utbildningsadministratör arbetar jag med studentrelaterade uppgifter och
  har mycket kommunikation med våra studenter på grund- och masterkurserna.
  Det handlar om att förbereda semester och kurssamtal med uppgifter som t.ex.
  kursregistrering, kursadministration och gruppering av studenter. Vidare
  arbetar jag med resultatredovisning av våra programkurser, anmälan till och
  administration av tentamen samt LADOK-hantering som är vårt system för
  betygsredovisning. I arbetet ingår studentservice som bland annat innebär
  att svara på förfrågningar, hänvisa till rätt helpdesk, hantera ärenden
  och dela ut tentor. Övriga arbetsuppgifter är knutna till gruppen Björn
  Högberg, som inkluderar KLARA-hantering, fakturering och administrativt
  stöd till hans forskargrupp.
  MSc in genetics and plant molecular biology from Stockholm University

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI