Nämnden för eAT-provet

Nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT)

Göteborgs universitet

Docent, distrikstläkare Ing-Marie Skoglund – ledamot

Universitetslektor Cecilia Engström-Mattisson – personlig suppleant

Karolinska Institutet

Docent Andreas Carlborg – ordförande

Professor André Stark – personlig suppleant

Linköpings universitet

Professor Stergios Kechagias – vice ordförande

Professor Carl Johan Östgren – personlig suppleant

Lunds universitet

Docent Erik Rydberg – ledamot

Överläkare Marie Asp – personlig suppleant

Umeå universitet

Lektor Christina Ljungberg – ledamot

Professor Stefan Söderberg – personlig suppleant

Uppsala universitet

Professor, överläkare Wilhelm Graf – ledamot

Docent Per Kristiansson – personlig suppleant

Örebro universitet

Professor Johan Jendle – ledamot

Överläkare Maria Ruthgård – personlig suppleant

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov
S…
Sekretariatet …
2022-04-12