Medicinsk etik

Etikenheten på LIME undervisar och forskar i klinisk medicinsk etik och medicinsk forskningsetik. Vi bidrar också till Karolinska institutets interna etikarbete.

GH
Innehållsansvarig:
Annelie Jonsson
2022-10-03