Centrumbildning för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Etikenheten vid LIME på Karolinska Institutet samarbetar med filosofer på Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet inom Centrum för hälso- och sjukvårdsetik.

Etikenheten vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet är en del av Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. CHE är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. CHE:s verksamhetsområde är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor.

Detta innefattar de etiska problem som uppstår i olika professioners yrkesutövning inom hälso- och sjukvården samt etiska frågeställningar i utveckling, användning och testning av teknik och metoder för prevention, diagnostik och behandling. Verksamhetsområdet innefattar vidare grundläggande beslut från samhällets sida beträffande satsning på hälso- och sjukvård. Inom sitt verksamhetsområde bedriver CHE forskning, forskarutbildning, kunskapsuppbyggnad, grundutbildning och information. Forskningen innefattar såväl tillämpade projekt som mera grundläggande projekt, vilka syftar till en djupare förståelse av etiska problem av betydelse för hälso- och sjukvården och för biomedicinsk forskning.

- De etiska frågorna finns närvarande på flera nivåer inom hälso- och sjukvården. Våra värderingar påverkar allt ifrån patientbemötandet i den kliniska vardagen till strukturella frågor om hur prevention, diagnostik och behandling ska sättas in eller hur ny teknik ska testas, sade Niels Lynöe, dåvarande chefen för etikenheten vid LIME vid invigningen av centret i december 2008.

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2024-05-02