Etikundervisning

Etikundervisning som bedrivs av Centrum för hälso- och sjukvårdsetik vid Karolinska Institutet.

böcker på rad i bokhyllor
Foto: Susan Q Yin

Forskarutbildning

Vi ger kursen "Medicinsk forskningsetik" fyra gånger per termin. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i framförallt medicinsk forskningsetik för doktorander.
Utbildning på forskarnivå
Kurskatalog

Vi ger även en webbaserad kurs i forskningsetik till forskarskolor inom olika områden.

Vi anordnar också en kurs i vetenskapsteori och hälsobegreppet.

Grundutbildning

Biomedicinprogrammet

Vi ansvarar för etikundervisningen på biomedicinprogrammet. Undervisningen motsvarar 1,5 högskolepoäng.
Biomedicinprogrammet

Läkarprogrammet

Vi undervisar i etik under flera terminer på läkarprogrammet. Bland annat ingår vi i strimmorna Professionell Utveckling (PU) och Vetenskaplig Utveckling (VetU).
Läkarprogrammet

Vi håller även i kursen "Konsten att vara en god doktor" som är en av de studentvalda kurserna på läkarprogrammet.
Studentvalda kurser

Fysioterapeutprogrammet

Vi undervisar i etik på Fysioterapeutprogrammet.
Fysioterapeutprogrammet

Tandläkarprogrammet

Vi håller i kursen "Tandvårdens etik" som är på 1,5 hp och löper under höstterminen.
Tandläkarprogrammet

 

Vi gör även mindre utbildningsinsatser på andra program och kurser.

 

Skräddarsydda föreläsningar

Vill du att någon kommer och föreläser om medicinsk etik för din grupp? Kontakta oss, se uppgifter nedan.

För mer information om vår utbildning kontakta Annelie Jonsson

 

Kurslitteratur

Här finns kurslitteratur för läsning och nedladdning:

Medicinska etikens ABZ

Medicine & Philosophy

 

 

Annelie Jonsson
2023-02-13