LIME - uppdragsutbildning

LIME erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar bland annat inom ämnesområdena ledarskap och organisationsutveckling, suicidprevention och medicinsk pedagogik.

Ledarskap och organisationsutveckling 1

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap.

Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund. 

Ledarskap och organisationsutveckling 2

En unik utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg.

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

MV
Innehållsgranskare:
2022-11-07