Grundutbildning och utbildning på avancerad nivå vid LIME

Samtliga program inom grundutbildning och utbildning på avancerad nivå förmedlar kunskaper och färdigheter som ger vetenskapligt grundade förutsättningar att arbeta inom vård och omsorg samt leda och kontinuerligt utveckla verksamhet och arbetsmiljö i samverkan med andra.

Ämnesområden

Institutionens utbildningsutbud sträcker sig över en rad intressanta områden och närheten till aktuell forskning följer som en röd tråd genom alla utbildningar.

Här hittar du alla ämnesområden på LIME och kan läsa mer om varje områdes utbildning:

 • Bioentreprenörskap
  Unit for Bioentrepreneurship (UBE) utvecklar och tillhandahåller ett brett utbud av utbildningsaktiviteter som beskriver processen "from science to business" inom livsvetenskaperna.
   
 • Hälsoinformatik
  Utbildning inom hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg.
   
 • Medical management
  Utbildningen riktar sig till blivande yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt personer med chefsansvar inom vård och omsorg. En gemensam nämnare är den pedagogiska metodologin där utformning och lärandemål utgår från kursdeltagarnas behov och praktiska erfarenhet. En integrering av teori, problemlösning och praxis främjar inlärningsprocessen.
   
 • Hälso- och sjukvårdsetik
  Etikundervisning ingår i flertalet kurser och program på Karolinska institutet såsom Biomedicinprogrammet, Läkarprogrammet.
   
 • Undervisning och lärande
  Den utbildning som erbjuds KIs lärare ger dem stärkt kompetens och nya färdigheter att utföra sina utbildningsuppdrag i enlighet med KIs övergripande mål och policies.
   
 • Medicinsk statistik
  MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.
   
 • Suicidprevention
  NASP bedriver en omfattande utbildningsverksamhet riktad både till kliniskt verksamma yrkespersoner som i sitt arbete möter självmordsnära individer och till en suicidpreventivt intresserad allmänhet. Medarbetare från NASP deltar också regelbundet i undervisningen av läkarstuderande och i av andra enheter anordnade forskar- och masterkurser vid KI.

Kurser

Se mer om Fristående kurser på KI.

Master- och magisterprogram

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

 • 120 hp
 • 2 år
 • Studiestart höst: v. 36
 • Examen: Masterexamen utfärdas gemensamt av Stockholms Universitet och Karolinska Institutet

Masterprogrammet i bioentreprenörskap riktar sig till dig som vill arbeta med utveckling och ledning av projekt och företag inom livsvetenskaperna. Du har din bakgrund inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap eller teknologi.

 • 120 hp
 • 2 år
 • Studiestart höst: v. 36
 • Examen: Medicine masterexamen

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Medical management handlar om hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.

 • 120 hp
 • 2 år
 • Studiestart höst: v. 36
 • Examen: Medicine masterexamen

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar ges bl. a inom ämnesområdena ledarskap och organisationsutveckling, suicidprevention och medicinsk pedagogik.

Läs mer om Uppdragsutbildningar på KI.

Anmälan och antagning

Här hittar du mer information om anmälan och antagning till program och kurser på KI.

Kontakt

Kontakta utbildningen på LIME – Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för grundutbildning och utbildning på avancerad nivå vid LIME.