eAT-provet - FAQ

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor.

Nytt anmälningssystem

Fråga: Hur fördelas skrivorterna?
Svar: Skrivorterna tilldelas i turordning (datum och tid) efter inkommen korrekt anmälan. 

Fråga: Kan jag vara säker på att få ett av de fyra valda skrivorterna jag valt?
Svar: Så länge det finns platser kvar kommer du att placeras i en av dina rangordnade skrivorter. Men om platserna hinner ta slut i alla dina valda skrivorter kommer du att placeras i annan ort så nära din hemort som möjligt.

Fråga: Jag ska anmäla mig för andra gången, räcker det även i den nya processen/systemet att bifoga blanketten ”På heder och samvete”?
Svar: Ja, du behöver endast bifoga intyget "Heder och samvete", de andra dokumenten har vi redan fått. 

Fråga: När kan man förvänta sig att man får besked angående sin skrivort?
Svar: Besked kommer efter anmälningstidens slut och senast 2 veckor innan provdatum. Om din anmälan har kommit in tidigt och alla dokument är i sin ordning kan eventuellt besked komma redan tidigare än så.

Fråga: Jag har anmält mig till AT provet men lyckades inte spara den unika koden. Kan jag gå vidare och fullfölja anmälan utan koden eller kan ni skicka den till mig.
Svar: Ja, du får en länk till din mail och via den går du vidare till steg 2. Den unika koden är bra att ha som kvittens men inte nödvändig för att göra anmälan.

Fråga: Jag missade att spara den unika koden. Kan ni skicka den till mig?
Svar: Nej, vi skickar inte ut den unika koden på nytt. Se svaret på frågan ovan.

Fråga: Jag har funderingar kring del 2 av anmälan; gäller det att vara snabb så fort man fått sitt mail eller är det lugnt så länge man slutför del två inom 12 timmar? Eller är även det steget en del i "först i kvarn"? 
Svar: Även steg 2 har betydelse men allra viktigast är att alla angivna uppgifter och framförallt dokumenten är korrekta och kompletta. I och med att du redan nu har anmält dig så har du en plats i kön. Om du gör steg 2 korrekt finns goda chanser att få förstahandsvalet.

Fråga: Jag måste komplettera min bedömningsmall med året då examinatorn blev färdig specialist. Men jag får inte tag i examinatorn. Är det någon idé att jag anmäler mig utan den kompletteringen?
Svar: Nej, du ska anmäla dig med kompletta och korrekta dokument. Komplettering kommer inte att vara möjlig och vi avslår varje ofullständig anmälan som inte är komplett.

Fråga: Jag har inte fått mailet med länken till min epost. Varför?
Svar: Mailet skickas med fördröjning, dvs kommer inte omedelbart efter anmälan. Det kan några timmar.
Men kontrollera gärna din skräppost och att din mailinkorg inte är överfull.

Fråga: Hur länge gäller länken för anmälan?
Svar: 12 timmar som gäller från den tidpunkt du fick mail och länk.

Fråga: Avslår ni min anmälan för att jag skriver fel antal månader på en placering?
Svar: Nej, inte om du följer reglerna som du kan läsa om längre ner i denna FAQ. 
Vi avslår ingen anmälan enbart för oklarheter i tid just av anledningen att detta kan variera. Läs speciellt vårt tillägg/kommentar i slutet av rubriken "Tid och antal genomförda månader vid anmälan".

Anmälan

Fråga: Kan jag komplettera med korrekta dokument i efterhand? 
Svar: Nej, du måste göra en ny anmälan och därför är det viktigt att du redan innan anmälan kontrollerar dina dokument så att alla fält är ifyllda. Se exempel på vilka fält som är tvingande i bedömningsmallen.
Även fel dokument för "Heder och samvete" leder till avslag av anmälan.

Fråga: Hur tilldelas skrivorten? Kan jag vara säker på att få den skrivort jag önskar?
Svar: Om du har gjort en korrekt anmälan samt bifogat korrekta och kompletta dokument har du större chans att få den skrivort du önskat. Slutgiltig skrivort tilldelas först när din ansökan skickats in komplett och korrekt.

Fråga: Hur många sidor av examensintyget behöver jag bifoga vid anmälan?
Svar: En sida! Det räcker med första sidan som visar att du har tagit godkänd examen.

Fråga: Hur går anmälan till inför augusti/septemberprovet då anmälningstiden ligger tidigt och möjligheten till dispens finns?
Svar: Du ansöker som vanligt och bifogar de tre bedömningsmallarna som redan är klara. Eftersom den fjärde och sista bedömningsmallen inte är klar ska du bifoga det ifyllda dokumentet "Dispens" som du hittar under bilagor. Innan angivet datum (se dispensdokumentet) ska du komplettera med den fjärde bedömningsmallen.
Dvs. eftersom anmälningstiden är tidig har du tid på dig att slutföra tillräckligt lång tid på din sista placering. Obs! att minst en månad ska ha genomförts vid provdatum.

Fråga: Det står att jag ska använda min privata epostadress när jag anmäler mig. Varför är det viktigt?
Svar: Resultatet kommer att publiceras via din epostadress och därför är det viktigt för att du säkert ska kunna komma åt ditt resultat efter genomförd skrivning.

Fråga: På min medsittningsmall från 2015 (2014) står det att den ska skickas in med vanlig post. Är det det som gäller eller går det bra att bifoga den som pdf vid anmälan till AT-provet?
Svar: Anmälan är idag helt digitaliserad. Dock finns det, på de äldre bedömningsmallarna, gammal information som inte längre gäller. När du anmäler dig på hemsidan ska samtliga dokument bifogas som pdf:er oavsett om det står annan information på (de gamla) bedömningsmallarna.

Fråga: Jag har under min AT-tid bytt efternamn, och det innebär att det står mitt gamla efternamn på min första medsittning. Mitt personnummer finns på bedömningsmallen, men räcker det? Eller behöver jag bifoga ett dokument från skatteverket om mitt efternamnsbyte?
Svar: Nej, vi behöver inte något dokument från skatteverket. Vi går lika mycket på personnumret, som är detsamma trots namnbyte.

Fråga: Min skanner kan bara scanna in en sida per fil. Får jag skicka resterande sidor av bedömningsmallarna till er via e-post?
Svar: Nej, vi har ingen möjlighet att administrera detta. Alla sidor i dokumentet ska bifogas i anmälan.
Tips! Pröva en annan scanner eller fråga någon till råds så att alla fyra sidor ryms i en fil för varje bedömningsmall.

Fråga: Jag har ett examensbevis som är signerat digitalt/elektroniskt. Gäller det vid anmälan till eAT-provet?
Svar: Ja, vi accepterar examensbevis som är korrekt signerade digitalt/elektroniskt.

Fråga: Är jag garanterad att skriva AT-provet på den närmaste orten?
Svar: Nej. Men du kan öka dina chanser att få plats på en ort nära bör du förbereda dina dokument i god tid och säkerställa att de är korrekt och fullständigt ifyllda när du skickar in din anmälan.

Fråga: Ska jag skicka in AT-boken vid anmälan?
Svar: Nej. Det är Socialstyrelsen som är intresserad av den.

Fråga: Kan jag byta skrivort?
Svar: Vid anmälan har du möjlighet att välja fyra olika skrivorter i prioriteringsordning. Det är dessa vi går efter.
Om du har skickat in en korrekt och komplett anmälan ökar dina chanser att få skriva i ditt förstahandsval även om det inte är garanterat.

Fråga: Vilka provorter finns tillgängliga?
Svar: Provorterna varierar mellan skrivtillfällena och beslutas inför varje enskilt eAT-prov. Nedan listas de orter som brukar vara aktuella för varje prov:
Gävle, Borås, Göteborg, Luleå, Linköping, Karlstad, Malmö, Jönköping, Hässleholm, Sundsvall, Umeå, Örebro, Stockholm World Trade Center, Stockholm Liljeholmen, Stockholm KI och Örnsköldsvik. 
Obs! Adressen till skrivsalen skickas ut per mail cirka två veckor före provdagen. Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation.

Fråga: Varför har ni inte fler skrivorter?
Svar: Med anledning av de höga säkerhetskrav vi ställer på skrivsalen kan vi inte erbjuda fler skrivorter än de som finns i listan. Under 2024 kan det komma att öppnas fler skrivsalar på andra orter. Se listan vid anmälning.

Fråga: Jag missade anmälningstiden. Får jag anmäla mig i efterhand? Kan ni göra ett undantag?
Svar: Nej. På vår hemsida ser du tydligt när anmälan öppnar och stänger. Samma regler gäller lika för alla.

Fråga: Jag har dyslexi. Får jag förlängd skrivtid?
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Fråga: Kan jag få dispens med att skicka in en bedömningsmall? Dvs att jag kompletterar efter anmälan är gjord.
Svar: Nej, samtliga bedömningsmallar måste bifogas vid anmälan. Enda undantaget är till augusti/septemberprovet då anmälningsperioden ligger tidigare. 

Tid och antal genomförda månader vid anmälan

Kommentar från AT-kansliet:
Vi får många mail om tid för placering. Varianterna är oändliga, och vi kan inte skriva in dem alla här i FAQ.
Vänligen, ta del av det som skrivs i vår FAQ och följ dessa huvudregler. Om du ändå känner dig osäker, vänligen förtydliga din situation i koncist mail till at-kansli@ki.se för kännedom. Du kan inte räkna med svar per mail, men vi avslår ingen anmälan enbart för oklarheter kring tid och datum för placeringarna, just av anledningen att dessa varierar starkt.

Fråga 1: Vilka regler gäller kring behörighet för att att anmäla sig till eAT-provet när det gäller fullgjord tid av allmäntjänstgöringen? 
Svar: AT-tjänstgöringen är delvis tidsstyrd och ska genomföras under en period som skall motsvara minst 18 månader. Nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader. Tre månader inom psykiatrin och sex månader inom allmänmedicin.
Således kan man göra kirurgi 4,5 mån + invärtesmedicin 4,5 mån (totalt 9 månader) + psykiatri 3 mån + allmänmedicin 1 mån = totalt 13 mån och genomfört godkänd medsittning inom samtliga områden och bli behörig för eAT-provet.

Fråga 2 : Accepteras kortare tid än 13-månaders AT vid anmälan till eAT-provet?
Svar: Ja, eftersom det har blivit vanligare att AT-blocken har annan ordningsföljd än tidigare. Ändringen kan leda till att du vid provtillfället, kommer att ha gjort kortare AT än 13 månader. Detta har AT-nämnden tagit beslut på att godkänna mot uppvisande av dokument med tidsplan för AT-blocken som stödjer dina uppgifter. 
Dokumentet ska mailas till AT-kansliet.

Fråga: Det står i reglerna att man ska ha gjort minst 13 månaders AT-placering, minst en månad i varje block. Räknas tiden till anmälningsdatum eller till provdatumet? T.ex. om jag uppfyller kraven vid provdatum men inte vid anmälan. Är min ansökan giltig?
Svar: Ja, ansökan är giltig. Tiden räknas fram till provdatum. 

Fråga: Gäller fältet "tid (ca) månader". Hjälptexten säger: "tid på placeringen (cirka) månader". Jag tolkade detta som hur lång tid man varit på placeringen då medsittningen genomfördes, eftersom datumet som ska fyllas i gäller medsittningen. Andra i gruppen har dock tolkat det som hur lång placeringen är totalt, eftersom det inte står tydligt om det gäller medsittningen eller den totala längden på placeringen. Vad är det som gäller?
Svar: Vi frågar efter din sammanlagda (totala) tid på placeringen. Dvs. Hur länge du var på respektive placering vid anmälan.

Fråga: Vad avses i anmälan när ni frågar om ”Tid (ca) mån” där det handlar om medsittningar?
Svar: Det är den sammanlagda/totala tiden du har arbetat på respektive placering, alltså inte tiden då själva medsittningen ägde rum.

Dispens för eAT-prov augusti/september

Fråga: Anmälan till augusti/septemberprovet stänger så tidigt att jag inte hinner få min sista medsittning klar. Hur ska jag göra?
Svar: Eftersom anmälan till aug/sept-provet öppnar redan i juni har du möjlighet att få dispens om du fyller i och bifogar *dispensblanketten vid din anmälan. Obs! att detta endast gäller den sista medsittningen.

*Dispensblankett som även ligger under "Bilagor" i Fliken "Information om anmälan".

Fråga: Är det tillåtet att komplettera sin anmälan med en bedömningsmall vid senare tillfälle?
Svar: Nej. Se undantag vid anmälan till augusti/septemberprovet.

Regelverk specialister

Fråga: Vem får vara examinator i internmedicin?
Svar: Examinator i internmedicin ska inneha specialistkompetens inom invärtesmedicinsk specialitet;
Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och Hepatologi, Njurmedicin. Även specialistkompetens inom infektionssjukdomar, neurologi och akutsjukvård accepteras.

Fråga: Vem får vara examinator i kirurgi?
Svar: Som examinator i kirurgi accepteras specialist i akutsjukvård eller specialistkompetent läkare i annan opererande specialitet i vilken ingår: Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomskirurgi, Handkirurgi, Kirurgi, Kärlkirurgi, Ortopedi (med ortopedisk patient).

Bedömningsmallar

Fråga: På tidigare bedömningsmallar står frågan: "Förmåga att hantera svenska språket". Vad innebär det?
Svar: Denna formulering är på senaste versionen (2021) ändrad till "Förmåga att kommunicera med patienten". Frågan berör fler aspekter än själva språket och avser att belysa AT-läkarens förmåga att göra sig förstådd med patienten.

Fråga: Vad innebär komplett och korrekt ifylld bedömningsmall?
Svar: Det innebär att samtliga uppgifter ska fyllas i och speciellt viktigt är det att dina personuppgifter förekommer på varje sida på bedömningsmallen, dvs. sid 1,2,3,4. Extra viktigt är även att examinatorns specialistämne, kontaktuppgifter och signatur finns med liksom slutbetyget.

Fråga: Jag har gjort min medsittning med gammal bedömningsmall från 2015/2014/2011. Måste jag göra om medsittningen?
Svar: Nej, du behöver inte göra om medsittningen. Bedömningsmallen 2020/2021 är den vi helst vill att du ska använda men, men även 2014/2015 års bedömningsmallar accepteras. Sprid gärna den senast gällande bedömningsmallen till de som gav ut/ använde den gamla. Godkända utgåvor är: 2014, 2015, 2020, 2021.

Fråga: Finns det någon regel för hur tidigt (tidigast) man får göra sin medsittning på allmänmedicinplaceringen under sin AT?
Svar: Nej, det är examinatorn, handledare och AT-läkaren som bestämmer när medsittningen ska genomföras.

Fråga: Jag har läst på annan plattform än AT-provets hemsida att man måste göra 1 månad av sin allmänmedicinplacering innan medsittning genomförs. Stämmer det? Eller räcker det att man har gjort 1 mån av sin placering när provet skrivs? Är det OK att bifoga en medsittning genomförd v.2 på allmänmedicinplaceringen vid anmälan till AT-provet?
Svar: Vid anmälan till AT-provet behöver du inte ha genomfört hela allmänmedicinplaceringen. Däremot ska du har gjort minst en månad vid AT-provtillfället. Du kan göra din medsittning redan vecka 1 av din allmänmedicinplacering. Detta bestämmer din examinator och handledare.

Fråga: Angående de sit in-dokument man ska skicka in. På raden efter examinationsort står det "datum". Ska det vara datum för examen eller datum för sit in? Jag hittar inget annat ställe att fylla i datum för sit in på.
Svar: Det ska stå datum för medsittningen (sit-in).

Fråga: Behöver examinatorn fylla i båda e-postadress och telefonnummer?
Svar: Nej, det räcker med en typ av kontaktuppgift.

Fråga: Examinatorn har glömt signera bedömningsmallen. Måste jag göra om min anmälan?
Svar: Ja, vi kommer att ta bort din anmälan om examinatorns signatur saknas och du måste göra om din anmälan.

Fråga: Behöver jag ha dator med mig?
Svar: Nej, det finns i skrivsalen (som är en datorsal).

Fråga: Är det ok att man har med sig öronproppar till skrivningen?
Svar: Nej, det finns öronproppar på plats i skrivsalen som man får använda vid begäran.

Fråga: Är det tillåtet att ta med sig medicinsk utrustning som t.ex. blodsockermätare.
Svar: Ja, om du mejlar denna information till AT-kansli. Vid provtillfället ska du visa upp den medicinska utrustningen för skrivvakten och följa instruktionerna.

Fråga: Om jag blir sjuk och inte kan genomföra AT-provet, räknas det som att jag har genomfört ett skrivet tillfälle?
Svar: Nej, om du blir sjuk eller inte kan närvara vid provet räknas det inte som ett genomfört tillfälle. Dock ska du avanmäla dig om du blir sjuk. Maila till AT-kansliet så snart som möjligt.

Legitimering vid provtillfället

Fråga: Jag har inget svenskt ID, endast pass och körkort utfärdat i Finland där mitt finska personnummer står. Gäller det?
Svar: Ja, nordisk fotolegitimation gäller.

Fråga: Gäller mitt uppehållstillstånd och mitt utländska pass som giltig fotolegitimation? 
Svar: Nej.

Fråga: Giltigheten för mitt ID-kort har gått ut. Gäller det som legitimation vid eAT-provet?
Svar: Nej, du ska kunna visa ett giltigt foto-ID som identitetskort, körkort eller pass.

Provsystemet DigiExam - inloggning

Fråga: Hur loggar jag in i provsystemet?
Svar: Om du skriver för första gången kommer du att bli inbjuden via mail med avsändare DigiExam. Klicka på länken och skapa ett konto.

Fråga: Jag har skrivit eAT-provet tidigare och får inget mail med inloggning. Varför?
Svar: Om du har skrivit eAT-provet tidigare i provsystemet DigiExam har du redan ett konto med inloggning. Använd samma e-postadress som tidigare.

Fråga: Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag?
Svar: Du ska gå in på DigiExams hemsida och klicka på Login och därefter klicka på "Glömt lösenordet".

Fråga: Varför ska jag använda min privata mailadress?
Svar: Vi rekommenderar att du använder din privata mailadress för att du under lång tid framöver ska kunna logga in i DigiExam för att ta del av ditt resultat. Inloggningen är kopplad på den e-postadress du anger vid din anmälan.

Resultatet

Fråga: När kommer provresultatet?
Svar: Resultatet från AT-provet kommer cirka tre veckor efter genomfört AT-prov. 

Fråga: Det har gått tre veckor och jag har inte fått resultatet, varför?
Svar: Resultatet kommer att publiceras på ditt DigiExamkonto inom några dagar. Vi kommer även att maila ut resultatet, vv. kontrollera din skräppost och att du inte har en överfull mailinkorg.

Fråga: Jag har inte tid att vänta på resultatet, kan jag få det tidigare?
Svar: Nej. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Vad är Karolinska institutets uppdrag avseende eAT-provet?
Svar: Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.
Rättningen av eAT-provet utförs av specialister inom respektive medicinsk fakultet, inte av AT-nämnden. Vid rättning är examinatorerna måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning baserad på samlad expertis inom respektive ämnesområde. Fallfrågor och svarsförslag har granskats och godkänts av AT-nämnden inför varje eAT-prov.

Fråga: Får jag veta vem som har rättat min skrivning?
Svar: Nej, rättningen är anonym från båda sidor för att säkerställa rättvis bedömning och för att undvika subjektivitet.
Fallfrågor och svarsförslag har granskats och godkänts av AT-nämnden inför varje eAT-prov.

Omrättning

Fråga: Jag anser att jag har blivit orättvist bedömd vid rättningen. Vad ska jag göra?
Svar: Vid rättning har examinatorerna varit måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning, baserat på samlad expertis inom respektive ämnesområde. Om du ligger strax under gränsen till godkänt kan du begära omrättning av det senaste AT-provet. Omrättning sker anonymt och vid ett tillfälle och kan begäras inom en begränsad period (se information i resultatmail) efter utskickat resultat.

Fråga: Hur ska omrättningsbegäran se ut?
Svar: Det viktigast är att den är väl strukturerad samt innehåller en motivering till varje fråga/svar som du önskar omrättad! Maila dina frågor/svar/motiveringar i ett worddokument eller skriv direkt i mailet och skicka det till AT-kansli
Använd helst vår mall för omrättning.

Fråga: Jag har fått resultatet av min omrättning och är inte nöjd. Jag vill ha ytterligare omrättning, får jag det?
Svar: Nej, omrättning sker endast en gång enligt AT-nämndens regler. 

Fråga: När kommer svaret på min omrättning?
Svar: Svaret kommer efter cirka två veckor och publiceras på ditt DigiExamkonto. Vi skickar även ut ett mail.

Att skriva eAT-provet för tredje gången och därefter

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid två AT-prov?
Svar: Du anmäler dig på nytt och när du blir godkänd på det skriftliga AT-provet kommer du att få komplettera ditt skriftliga godkända resultat med en muntlig examination. Dvs att du kan inte söka din läkarlegitimation förrän du även är godkänd vid den muntliga examinationen.

Fråga: Hur många gånger kan jag göra AT-provet?
Svar: Som regelverket ser ut idag kan du göra AT-provet obegränsat antal gånger.

Muntlig examination

Fråga: Hur går en muntlig examination till?
Svar: Du får ett patientfall inom ett av ämnesområdena som AT-nämnden tilldelar dig. Situationen liknar en medsittning där examinator och en bisittare gör bedömning/examination samt ger dig återkoppling. 

Fråga: Var ska jag göra min muntliga examination? Vem är examinator?
Svar: Du gör din muntliga examination, om möjligt, i den region som du tillhör. Examinatorn är en av ledamöterna i AT-nämnden som tillsammans med en bisittare gör bedömningen.

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid den muntliga examinationen?
Svar: Om du blir underkänd vid den muntliga examinationen behöver du anmäla dig på nytt till det skriftliga eAT-provet. Vid nytt godkänt resultat måste du på nytt göra en muntlig examination.

Övrigt

Fråga: Jag undrar exakt vad ni anser ska ingå i ett "kliniskt status" förutom status hjärta, lungor, buk, lymfkörtelstationer etc? Ingår EKG, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, temp, medvetandegrad, puls, ortostatiskt blodtryck i ett "kliniskt status"?
Svar: Ja, allt ovan kan klassificeras som kliniskt status även om EKG av många betraktas som en undersökning. Dock är det inte så att alla ovanstående parametrar ska värderas ”per automatik” hos samtliga patienter. Åtgärderna ska vara motiverade utifrån situationen.

Fråga: Ni har ringt och kontrollerat mina uppgifter och dokument med min examinator. Varför?
Svar: Vi frågar efter namn och kontaktuppgifter till både handledare och examinator för att ha möjlighet kontrollera lämnade uppgifter. Vi gör ibland "stickprov", men framförallt kan kontroller ske om någonting i din anmälan avviker från vad vi uppfattar som normalt.

Fråga: Får jag amma min baby under eAT-provet?
Svar: För Karolinska Institutet/AT-nämnden är det en viktig målsättning att alla ska kunna delta i eAT-provet på lika villkor samt på ett så likvärdigt sätt som möjligt utifrån sina och verksamhetens förutsättningar. Vi försöker i möjligaste mån att bevilja önskade anpassningar även om detta inte alltid lyckas. 
AT-nämnden har ett ansvar att säkerställa att eAT-provet genomförs så att provdeltagarnas kunskaper och färdigheter prövas på ett likvärdigt sätt med de resurser som finns att tillgå (t.ex. ekonomi, personal och lokaler). Alla individuella anpassningar, däribland amning, vid pågående eAT-prov, måste bedömas utifrån förutsättningarna. Hänsyn behöver tas till bland annat resurser för att möjliggöra önska anpassning i form av personal som kan avvaras från övervakning av provet i övrigt och hänsyn behöver tas till risken att övriga provdeltagare störs. 
Vid inkommen förfrågan om att t.ex. att få möjlighet att amma under pågående examination/eAT-prov kommer vi att göra en bedömning om detta går att genomföra på ett sätt som inte påverkar rättssäkerheten vid provet samt att det inte kommer att störa övriga provdeltagare. Dvs vi måste höra oss för med ortsansvarig person hur det kan lösa sig rent praktiskt vid den valda skrivorten med personal på plats. 
Du måste inkomma med din begäran senast en månad innan provdatum.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov
Sekretariatet …
2024-05-13