eAT-provet - FAQ

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor.

Anmälan

Fråga: Hur många sidor av examensintyget behöver jag bifoga vid anmälan?
Svar: En sida! Det räcker med första sidan som visar att du har tagit godkänd examen.

Fråga: Gäller fältet "tid (ca) månader". Hjälptexten säger: "tid på placeringen (cirka) månader". Jag tolkade detta som hur lång tid man varit på placeringen då medsittningen genomfördes, eftersom datumet som ska fyllas i gäller medsittningen. Andra i gruppen har dock tolkat det som hur lång placeringen är totalt, eftersom det inte står tydligt om det gäller medsittningen eller den totala längden på placeringen. Vad är det som gäller?
Svar: Vi frågar efter din sammanlagda (totala) tid på placeringen. Dvs. Hur länge du var på respektive placering.

Fråga: Kan jag få dispens med att skicka in en bedömningsmall? Dvs att jag kompletterar efter anmälan är gjord.
Svar: Nej, samtliga bedömningsmallar måste bifogas vid anmälan. Enda undantaget är till augustiprovet då anmälningsperioden ligger tidigare.

Fråga: Vad avses i anmälan när ni frågar om ”Tid (ca) mån” där det handlar medsittningar?
Svar: Det avser den tid du kommer att ha tjänstgjort på placeringen vi eAT-provets datum.

Fråga: Det står att jag ska använda min privata epostadress när jag anmäler mig. Varför är det viktigt?
Svar: Resultatet kommer att publiceras via din epostadress och därför är det viktigt för att du säkert ska kunna komma åt ditt resultat efter genomförd skrivning.

Fråga: Hur kan man vara behörig att anmäla sig till eATprovet efter att ha fullgjort 13 månader av allmäntjänstgöringen, varav minst en månad i varje ämne och fyra godkända medsittningsprov i ämnen kirurgi, medicin, psykiatri och allmänmedicin? 
Svar: AT-tjänstgöringen är delvis tidsstyrd och ska genomföras under en period som skall motsvara minst 18 månader.
Nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader. Tre månader inom psykiatrin och sex månader inom allmänmedicin.
Således kan man göra kirurgi 4,5 mån + invärtesmedicin 4,5 mån (totalt 9 månader) + psykiatri 3 mån + allmänmedicin 1 mån = totalt 13 mån och genomfört godkänd medsittning inom samtliga områden och bli behörig för eAT-provet.

Fråga: På min medsittningsmall från 2015 (2014) står det att den ska skickas in med vanlig post. Är det det som gäller eller går det bra att bifoga den som pdf vid anmälan till AT-provet?
Svar: Anmälan är idag helt digitaliserad. Dock finns det, på de äldre bedömningsmallarna, gammal information som inte längre gäller. När du anmäler dig på hemsidan ska samtliga dokument bifogas som pdf:er oavsett om det står annan information på (de gamla) bedömningsmallarna.

Fråga: Jag har under min AT-tid bytt efternamn, och det innebär att det står mitt gamla efternamn på min första medsittning. Mitt personnummer finns på bedömningsmallen, men räcker det? Eler behöver jag bifoga ett dokument från skatteverket om mitt efternamnsbyte?
Svar: Nej, vi behöver inte något dokument från skatteverket. Vi går lika mycket på personnumret, som är detsamma trots namnbyte.

Fråga: Vad avses i anmälan när ni frågar om ”Tid (ca) mån” där det handlar medsittningar?
Svar: Det är den sammanlagda/totala tiden du har arbetat på respektive placering, alltså inte tiden då själva medsittningen ägde rum.

Fråga: Min skanner kan bara scanna in en sida per fil. Får jag skicka resterande sidor av bedömningsmallarna till er via e-post?
Svar: Nej, vi har ingen möjlighet att administrera detta. Alla sidor i dokumentet ska bifogas i anmälan.
Tips! Pröva en annan scanner eller fråga någon till råds så att alla fyra sidor ryms i en fil för varje bedömningsmall.

Fråga: Jag har ett examensbevis som är signerat digitalt/elektroniskt. Gäller det vid anmälan till eAT-provet?
Svar: Ja, vi accepterar examensbevis som är korrekt signerade digitalt/elektroniskt.

Fråga: Det står i reglerna att man ska ha gjort minst 13 månaders AT-placering, minst en månad i varje block. Räknas tiden till anmälningsdatum eller till provdatumet? T.ex. om jag uppfyller kraven vid provdatum men inte vid anmälan. Är min ansökan giltig?
Svar: Ja, ansökan är giltig. Tiden räknas fram till provdatum.

Fråga: En sida av mina medsittningar kom inte med vid anmälan. Behöver jag göra om anmälan?
Svar: Nej, du kan komplettera din ansökan genom att mail in ditt dokument till AT-kansliet.

Fråga: Är jag garanterad att skriva AT-provet på den närmaste orten?
Svar: Nej. Men om du vill öka dina chanser att få plats på en ort nära bör du förbereda dig i god tid och anmäla dig så tidigt som möjligt.

Fråga: Är det tillåtet att komplettera sin anmälan med medsittning vid senare tillfälle?
Svar: Nej. Se undantag vid anmälan till augusti.

Fråga: Anmälan till augustiprovet stänger så tidigt att jag inte hinner få min medsittning från primärvården klar. Hur ska jag göra?
Svar: Eftersom anmälan öppnar så tidigt till augusti (september) provet har du möjlighet att få dispens om du fyller i och bifogar Dispensblanketten vid din anmälan. Obs! gäller endast den sista medsittningen i AM och till eAT-provet efter sommaren.

Fråga: Ska jag skicka in AT-boken vid anmälan?
Svar: Nej. Det är Socialstyrelsen som är intresserad av den.

Fråga: Kan jag byta skrivort?
Svar: Vi kan inte garantera att du får byta skrivort. Om det är mycket viktigt, vänligen kontakta AT-kansli efter att anmälan har stängts.

Fråga: Vilka provorter finns tillgängliga?
Svar: Provorterna varierar mellan skrivtillfällena och beslutas inför varje enskilt eAT-prov. Nedan listas de orter som brukar vara aktuella för varje prov:

Borlänge, Gävle, Borås, Göteborg, Luleå, Linköping, Karlstad, Malmö, Jönköping, Skövde, Sundsvall, Umeå, Örebro, Östersund, Stockholm World Trade Center, Stockholm Liljeholmen, Örnsköldsvik
Obs! Adressen till skrivsalen skickas ut per mail cirka två veckor före provdagen. Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation!

Fråga: Varför har ni inte fler skrivningsorter?
Svar: Med anledning av de höga säkerhetskrav vi ställer på skrivsalen kan vi inte erbjuda fler skrivorter än de som finns i listan.

Fråga: Jag missade anmälningstiden. Får jag anmäla mig i efterhand? Kan ni göra ett undantag?
Svar: Nej. På vår hemsida ser du tydligt när anmälan öppnar och stänger. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Jag har dyslexi. Får jag förlängd skrivtid?
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Regelverk specialister

Fråga: Vem får vara examinator i internmedicin?
Svar: Examinator i internmedicin ska inneha specialistkompetens inom invärtesmedicinsk specialitet;
Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och Hepatologi, Njurmedicin. Även specialistkompetens inom infektionssjukdomar, neurologi och akutsjukvård accepteras.

Fråga: Vem får vara examinator i kirurgi?
Svar: Som examinator i kirurgi accepteras specialist i akutsjukvård eller specialistkompetent läkare i annan opererande specialitet i vilken ingår: Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomskirurgi, Handkirurgi, Kirurgi, Kärlkirurgi, Ortopedi (med ortopedisk patient).

Bedömningsmallar

Fråga: På tidigare bedömningsmallar står frågan: "Förmåga att hantera svenska språket". Vad innebär det?
Svar: Denna formulering är på senaste versionen (2021) ändrad till "Förmåga att kommunicera med patienten". Frågan berör fler aspekter än själva språket och avser att belysa AT-läkarens förmåga att göra sig förstådd med patienten.

Fråga: Jag har gjort min medsittning med gammal bedömningsmall från 2015/2014/2011. Måste jag göra om medsittningen?
Svar: Nej, du behöver inte göra om medsittningen. Bedömningsmallen 2020/2021 är den som gäller, men även 2011/2014/2015 års bedömningsmallar accepteras. Men vi vill gärna att var och en sprider den nya bedömningsmallen till de som gav ut/ använde den gamla.

Fråga: Finns det någon regel för hur tidigt (tidigast) man får göra medsittningen på allmänmedicinplaceringen under sin AT?
Svar: Nej, det är examinatorn, handledare och AT-läkaren som bestämmer när medsittningen ska göras.

Fråga: Jag har läst på annan plattform än AT-provets hemsida att man måste göra 1 månad av sin allmänmedicinplacering innan medsittning genomförs. Stämmer det? Eller räcker det att man har gjort 1 mån av sin placering när provet skrivs? Är det OK att bifoga en medsittning genomförd v.2 på allmänmedicinplaceringen vid anmälan till AT-provet?
Svar: Vid anmälan till AT-provet behöver du inte ha genomfört hela allmänmedicinplaceringen. Däremot ska du har gjort en månad vid AT-provtillfället. Du kan göra din medsittning redan vecka 1 av din allmänmedicinplacering. Det är upp till din examinator och handledare.

Fråga: Angående de sit in-dokument man ska skicka in. På raden efter examinationsort står det "datum". Ska det vara datum för examen eller datum för sit in? Jag hittar inget annat ställe att fylla i datum för sit in på.
Svar: Det ska stå datum för medsittningen (sit-in).

Fråga: Behöver examinatorn fylla i båda e-postadress och telefonnummer?
Svar: Nej, det räcker med en typ av kontaktuppgift.

Fråga: Examinatorn har glömt signera bedömningsmallen. Måste jag göra om min anmälan?
Svar: Ja. Du får be din examinator att signera dokumentet och göra en komplettering av din anmälan genom att skicka in den till AT-kansliet.

Fråga: Behöver jag ha dator med mig?
Svar: Nej, det finns i skrivsalen (som är en datorsal).

Fråga: Giltigheten för mitt ID-kort har gått ut. Gäller det som legitimation vid eAT-provet?
Svar: Nej, du ska kunna visa ett giltigt foto-ID som identitetskort, körkort eller pass.

Fråga: Är det ok att man har med sig öronproppar till skrivningen?
Svar: Nej, det finns öronproppar på plats i skrivsalen som man får använda vid begäran.

Fråga: Är det tillåtet att ta med sig medicinsk utrustning som t.ex. blodsockermätare.
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Fråga: Om jag blir sjuk och inte kan genomföra AT-provet, räknas det som att jag har genomfört ett skrivet tillfälle?
Svar: Nej, om du blir sjuk eller inte kan närvara vid provet räknas det inte som ett genomfört tillfälle. Dock ska du avanmäla dig om du blir sjuk. Maila till AT-kansliet.

Provsystemet DigiExam - inloggning

Fråga: Hur loggar jag in i provsystemet?
Svar: Om du skriver för första gången kommer du att bli inbjuden via mail med avsändare DigiExam. Klicka på länken och skapa konto.

Fråga: Jag har skrivit eAT-provet tidigare och får inget mail med inloggning. Varför?
Svar: Om du har skrivit eAT-provet tidigare i provsystemet DigiExam har du redan ett konto med inloggning. Använd samma e-postadress som tidigare.

Fråga: Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag?
Svar: Du ska gå in på DigiExams hemsida och klicka på Login och därefter klicka på "Glömt lösenordet".

Fråga: Varför ska jag använda min privata mailadress?
Svar: Vi rekommenderar att du använder din privata mailadress för att du under lång tid framöver ska kunna logga in i DigiExam för att ta del av ditt resultat.
Inloggningen går på den e-postadress du anger vid din anmälan.

Resultatet

Fråga: När kommer provresultatet?
Svar: Resultatet från AT-provet kommer cirka tre veckor efter genomfört AT-prov. 

Fråga: Det har gått tre veckor och jag har inte fått resultatet, varför?
Svar: Du kan vara lugn, resultatet kommer att publiceras på ditt DigiExamkonto inom några dagar. Vi kommer även att maila ut resultatet, vv. kontroller din skräppost.

Fråga: Jag har inte tid att vänta på resultatet, kan jag få det tidigare?
Svar: Nej. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Får jag veta vem som har rättat min skrivning?
Svar: Nej, rättningen är anonym från båda sidor för att säkerställa rättvis bedömning och för att undvika subjektivitet.

Omrättning

Fråga: Jag anser att jag har blivit orättvist bedömd vid rättningen. Vad ska jag göra?
Svar: Vid rättning har examinatorerna varit måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning, baserat på samlad expertis inom respektive ämnesområde. Om du ligger strax under gränsen till godkänt kan du begära omrättning av det senaste AT-provet. Omrättning sker anonymt och vid ett tillfälle och kan begäras inom en begränsad period (se information i resultatmail) efter utskickat resultat.

Fråga: Hur ska omrättningsbegäran se ut?
Svar: Det viktigast är att den är väl strukturerad samt innehåller en motivering till varje fråga/svar som du önskar omrättad! Maila dina frågor/svar/motiveringar i ett worddokument eller skriv direkt i mailet och skicka det till AT-kansli. Se vår mall för omrättning.

Fråga: Jag har fått resultatet av min omrättning och är inte nöjd. Jag vill ha ytterligare omprövning, får jag det?
Svar: Nej, omrättning sker endast en gång och det gäller lika för alla.

Fråga: När kommer svaret på min omrättning?
Svar: Svaret kommer efter cirka två veckor och publiceras på ditt DigiExamkonto.

Muntlig examination

Fråga: Hur går en muntlig examination till?
Svar: Du får ett patientfall inom ett av ämnesområdena. Situationen liknar en medsittning där examinator och en bisittare gör bedömning/examination samt ger dig återkoppling.

Fråga: Var ska jag göra min muntliga examination? Vem är examinator?
Svar: Du gör din muntliga examination i den region som du tillhör. Examinatorn är en av ledamöterna i AT-nämnden som tillsammans med en bisittare gör bedömningen.

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid den muntliga examinationen?
Svar: Om du blir underkänd vid den muntliga examinationen behöver du göra det skriftliga eAT-provet på nytt med godkänt resultat för att på nytt göra en muntlig examination.

Övrigt

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid två AT-prov?
Svar: Du anmäler dig på nytt och när du blir godkänd på det skriftliga AT-provet kommer du att få komplettera ditt skriftliga godkända resultat med en muntlig examination.

Fråga: Hur många gånger kan jag göra AT-provet?
Svar: Som regelverket ser ut idag kan du göra AT-provet obegränsat antal gånger.

Fråga: Jag har inget svenskt ID, endast pass och körkort utfärdat i Finland där mitt finska personnummer står. Gäller det?
Svar: Ja, nordisk fotolegitimation gäller.

Fråga: Jag undrar exakt vad ni anser ska ingå i ett "kliniskt status" förutom status hjärta, lungor, buk, lymfkörtelstationer etc?
Ingår EKG, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, temp, medvetandegrad, puls, ortostatiskt blodtryck i ett "kliniskt status"?
Svar: Ja, allt ovan kan klassificeras som kliniskt status även om EKG av många betraktas som en undersökning. Dock är det inte så att alla ovanstående parametrar ska värderas ”per automatik” hos samtliga patienter. Åtgärderna ska vara motiverade utifrån situationen.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov
S…
Sekretariatet …
2023-01-13