eAT-provet - FAQ

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor.

Anmälan

Fråga: Vad avses i anmälan när ni frågar om ”Tid (ca) mån” där det handlar medsittningar?

Svar: Det är den totala tiden du har arbetat på respektive placering, alltså inte tiden då själva medsittningen ägde rum.

Fråga: Min skanner kan bara scanna in en sida per fil. Får jag skicka resterande sidor av bedömningsmallarna till er via e-post?

Svar: Nej, vi har ingen möjlighet att administrerar detta. Alla sidor i dokumentet ska bifogas i anmälan.
Tips! Pröva en annan scanner eller fråga någon till råds så att alla fyra sidor ryms i en fil för varje bedömningsmall.

Fråga: Jag har ett examensbevis som är signerat digitalt/elektroniskt. Gäller det vid anmälan till eAT-provet?
Svar: Ja, vi accepterar examensbevis som är korrekt signerade digitalt/elektroniskt.

Fråga: Det står i reglerna att man ska ha gjort minst 13 månaders AT-placering, minst en månad i varje block. Räknas tiden till anmälningsdatum eller till provdatumet? T.ex. om jag uppfyller kraven vid provdatum men inte vid anmälan. Är min ansökan giltig?
Svar: Ja, ansökan är giltig. Tiden räknas fram till provdatum.

Fråga: En sida av mina medsittningar kom inte med vid anmälan. Behöver jag göra om anmälan?
Svar: Ja, din anmälan kommer att avslås och du måste därefter anmäla dig på nytt på den ort som fortfarande har platser kvar.

Fråga: Är jag garanterad att skriva AT-provet på den närmaste orten?
Svar: Nej tyvärr inte. Men om du vill öka dina chanser att få plats på en ort nära bör du förbereda dig i god tid och anmäla dig så tidigt som möjligt.

Fråga: Är det tillåtet att komplettera sin anmälan med medsittning vid senare tillfälle?
Svar: Nej.

Fråga: Min anmälan blev avböjd, varför?
Svar: Din anmälan saknade information eller innehöll felaktiga uppgifter. Du bör ha fått ett mail i samband med avslaget som beskriver anledningen. Om du inte har fått mailet, vänligen kontrollera din skräppost.

Fråga: Ska jag skicka in AT-boken vid anmälan?
Svar: Nej. Det är Socialstyrelsen som är intresserad av den.

Fråga: Kan jag byta skrivort eller skrivomgång?
Svar: Vi kan inte garantera att du får byta skrivort eller skrivomgång. Om det är mycket viktigt, vänligen kontakta AT-kansli efter att anmälan har stängts.

Fråga: Varför har ni inte fler skrivningsorter?
Svar: Med anledning av de höga säkerhetskrav vi ställer på skrivsalen kan vi inte erbjuda fler skrivorter än de som finns i listan.

Fråga: Jag missade anmälningstiden. Får jag anmäla mig i efterhand? Kan ni göra ett undantag?
Svar: Nej. På vår hemsida ser du tydligt när anmälan öppnar och stänger. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Jag har dyslexi. Får jag förlängd skrivtid?
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Bedömningsmallar

Fråga: Finns det någon regel för hur tidigt (tidigast) man får göra medsittningen på allmänmedicinplaceringen under sin AT?
Svar: Nej, det är examinatorn, handledare och AT-läkaren som bestämmer när medsittningen ska göras.

Fråga: Jag har läst på annan plattform än AT-provets hemsida att man måste göra 1 månad av sin allmänmedicinplacering innan medsittning genomförs. Stämmer det? Eller är det bara att man ska ha gjort 1 mån av sin placering när provet skrivs? Skulle det isåfall vara OK att skicka in en medsittning genomförd v.2 på allmänmedicinplaceringen vid anmälan till AT-provet?
Svar: Vid anmälan till AT-provet behöver du inte ha genomfört hela allmänmedicinplaceringen. Däremot ska du har gjort en månad vid AT-provtillfället. Du kan göra din medsittning redan vecka 1 av din allmänmedicinplacering. Det är upp till din examinator och handledare.

Fråga: Angående de sit in-dokument man ska skicka in. På raden efter examinationsort står det "datum". Ska det vara datum för examen eller datum för sit in? Jag hittar inget annat ställe att fylla i datum för sit in på.
Svar: Det ska stå datum för medsittningen (sit-in).

Fråga: Behöver examinatorn fylla i båda e-postadress och telefonnummer?
Svar: Nej, det räcker med en typ av kontaktuppgift.

Fråga: Examinatorn har glömt signera bedömningsmallen. Måste jag göra om min anmälan?
Svar: Ja. Du får be din examinator att signera dokumentet och anmäla dig på nytt till den ort som fortfarande har platser kvar.

Fråga: Jag har gjort min medsittning med gammal bedömningsmall från 2015/2014/ 2011. Måste jag göra om medsittningen?
Svar: Nej, du behöver inte göra om medsittningen. Bedömningsmallen från 2020 (ny från augusti 2020) är den som gäller, men även 2011/2014/2015 års bedömningsmallar accepteras. Men vi vill gärna att var och en sprider den nya bedömningsmallen till de som gav ut/ använde den gamla.

Vid skrivtillfället

Fråga: Giltigheten för mitt ID-kort har gått ut. Gäller det som legitimation vid eAT-provet?
Svar: Nej, du ska kunna visa ett giltigt foto-ID som identitetskort, körkort eller pass.

Fråga: Varför har ni två skrivtillfällen? (9-14 och 14.30-19.30)
Svar: Anledningen är Covid-19 och att vi vill att skrivsituationen vid AT-provet sker så säkert som möjligt och enligt FHM:s rekommendationer.

Fråga: Är det ok att man har med sig öronproppar till skrivningen?
Svar: Nej, det finns öronproppar på plats i skrivsalen som man får använda vid begäran.

Fråga: Är det tillåtet att ta med sig medicinsk utrustning som t.ex. blodsockermätare.
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Fråga: Jag ska skriva vid skrivtillfälle nr. 1 kl. 09.00-14.00. Varför måste jag stanna tiden ut?
Svar: Anledningen är säkerheten kring provet.

Fråga: Om jag blir sjuk och inte kan genomföra AT-provet, räknas det som att jag har genomfört ett skrivet tillfälle?
Svar: Nej, om du blir sjuk eller inte kan närvara vid provet räknas det inte som ett genomfört tillfälle. Dock ska du avanmäla dig om du blir sjuk. Maila till AT-kansli.

Resultatet

Fråga: När kommer provresultatet?
Svar: Resultatet från AT-provet kommer cirka tre veckor efter genomfört AT-prov.

Fråga: Det har gått tre veckor och jag har inte fått resultatet, varför?
Svar: Du kan vara lugn, resultatet kommer inom några dagar, men kolla för säkerhets skull din skräppost.

Fråga: Det har gått fyra veckor och jag har inte fått resultatet, varför?
Svar: Var vänlig att kontrollera din skräppost och den e-postadress som du har angivit vid anmälan. Om du inte hittar resultatet i skräpposten och har kontrollerat din angivna e-postadress - hör av dig till AT-kansli.

Fråga: Jag har inte tid att vänta på resultatet, kan jag få det tidigare?
Svar: Nej. Samma regler gäller för allla.

Fråga: Får jag veta vem som har rättat min skrivning?
Svar: Nej, rättningen är anonym från båda sidor för att säkerställa rättvis bedömning och för att undvika subjektivitet.

Omrättning

Fråga: Jag anser att jag har blivit orättvist bedömd vid rättningen. Vad ska jag göra?
Svar: Vid rättning har examinatorerna varit måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning, baserat på samlad expertis inom respektive ämnesområde. Om du ligger strax under gränsen till godkänt kan du begära omrättning av det senaste AT-provet. Omrättning sker anonymt och vid ett tillfälle och ska skickas inom en vecka efter utskickat resultat.

Fråga: Hur ska omrättningsbegäran se ut?
Svar: Det viktigast är att den är väl strukturerad samt innehåller en motivering till varje fråga/svar som du önskar omrättad! Maila dina frågor/svar/motiveringar i ett worddokument eller skriv direkt i mailet och skicka det till AT-kansli.

Fråga: Jag har fått resultatet av min omrättning och är inte nöjd. Jag vill ha ytterligare omprövning, får jag det?
Svar: Nej, omrättning sker endast en gång och det gäller lika för alla.

Fråga: När kommer svaret på min omrättning?
Svar: Svaret kommer efter cirka två veckor.

Muntlig examination

Fråga: Hur går en muntlig examination till?
Svar: Du får ett patientfall inom ett av ämnesområdena. Situationen liknar en medsittning där examinator och en bisittare gör bedömning/examination samt ger dig återkoppling.

Fråga: Var ska jag göra min muntliga examination? Vem är examinator?
Svar: Du gör din muntliga examination i den region som du tillhör. Examinatorn är en av ledamöterna i AT-nämnden som tillsammans med en bisittare gör bedömningen.

Övrigt

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid två AT-prov?
Svar: Du anmäler dig på nytt och när du blir godkänd på det skriftliga AT-provet kommer du att få komplettera ditt skriftliga godkända resultat med en muntlig examination.

Fråga: Hur många gånger kan jag göra AT-provet?
Svar: Som regelverket ser ut idag kan du göra AT-provet obegränsat antal gånger.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov