eAT-provet - FAQ

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor.

Anmälan

Fråga: Hur många sidor av examensintyget behöver jag bifoga vid anmälan?
Svar: En sida! Det räcker med första sidan som visar att du har tagit godkänd examen.

Fråga: Gäller fältet "tid (ca) månader". Hjälptexten säger: "tid på placeringen (cirka) månader". Jag tolkade detta som hur lång tid man varit på placeringen då medsittningen genomfördes, eftersom datumet som ska fyllas i gäller medsittningen. Andra i gruppen har dock tolkat det som hur lång placeringen är totalt, eftersom det inte står tydligt om det gäller medsittningen eller den totala längden på placeringen. Vad är det som gäller?
Svar: Vi frågar efter din sammanlagda (totala) tid på placeringen. Dvs. Hur länge du var på respektive placering.

Fråga: Kan jag få dispens med att skicka in en bedömningsmall? Dvs att jag kompletterar efter anmälan är gjord.
Svar: Nej, samtliga bedömningsmallar måste bifogas vid anmälan. Enda undantaget är till augusti/septemberprovet då anmälningsperioden ligger tidigare.

Fråga: Hur går anmälan till inför septemberprovet då anmälningstiden ligger tidigt och möjligheten till dispens finns?
Svar: Du ansöker som vanligt och bifogar de tre bedömningsmallarna som redan är klara. Eftersom den fjärde och sista bedömningsmallen inte är klar ska du bifoga det ifyllda dokumentet "Dispens" som du hittar under bilagor. Innan angivet datum (se dispensdokumentet) ska du komplettera med den fjärde bedömningsmallen.
Dvs. eftersom anmälningstiden är tidig har du tid på dig att slutföra tillräckligt lång tid på din sista placering. Obs! att minst en månad ska ha genomförts vid provdatum.

Fråga: Det står att jag ska använda min privata epostadress när jag anmäler mig. Varför är det viktigt?
Svar: Resultatet kommer att publiceras via din epostadress och därför är det viktigt för att du säkert ska kunna komma åt ditt resultat efter genomförd skrivning.

Fråga: Hur kan man vara behörig att anmäla sig till eATprovet efter att ha fullgjort 13 månader av allmäntjänstgöringen, varav minst en månad i varje ämne och fyra godkända medsittningsprov i ämnen kirurgi, medicin, psykiatri och allmänmedicin? 
Svar: AT-tjänstgöringen är delvis tidsstyrd och ska genomföras under en period som skall motsvara minst 18 månader.
Nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader. Tre månader inom psykiatrin och sex månader inom allmänmedicin.
Således kan man göra kirurgi 4,5 mån + invärtesmedicin 4,5 mån (totalt 9 månader) + psykiatri 3 mån + allmänmedicin 1 mån = totalt 13 mån och genomfört godkänd medsittning inom samtliga områden och bli behörig för eAT-provet.

Fråga: På min medsittningsmall från 2015 (2014) står det att den ska skickas in med vanlig post. Är det det som gäller eller går det bra att bifoga den som pdf vid anmälan till AT-provet?
Svar: Anmälan är idag helt digitaliserad. Dock finns det, på de äldre bedömningsmallarna, gammal information som inte längre gäller. När du anmäler dig på hemsidan ska samtliga dokument bifogas som pdf:er oavsett om det står annan information på (de gamla) bedömningsmallarna.

Fråga: Jag har under min AT-tid bytt efternamn, och det innebär att det står mitt gamla efternamn på min första medsittning. Mitt personnummer finns på bedömningsmallen, men räcker det? Eler behöver jag bifoga ett dokument från skatteverket om mitt efternamnsbyte?
Svar: Nej, vi behöver inte något dokument från skatteverket. Vi går lika mycket på personnumret, som är detsamma trots namnbyte.

Fråga: Vad avses i anmälan när ni frågar om ”Tid (ca) mån” där det handlar medsittningar?
Svar: Det är den sammanlagda/totala tiden du har arbetat på respektive placering, alltså inte tiden då själva medsittningen ägde rum.

Fråga: Min skanner kan bara scanna in en sida per fil. Får jag skicka resterande sidor av bedömningsmallarna till er via e-post?
Svar: Nej, vi har ingen möjlighet att administrera detta. Alla sidor i dokumentet ska bifogas i anmälan.
Tips! Pröva en annan scanner eller fråga någon till råds så att alla fyra sidor ryms i en fil för varje bedömningsmall.

Fråga: Jag har ett examensbevis som är signerat digitalt/elektroniskt. Gäller det vid anmälan till eAT-provet?
Svar: Ja, vi accepterar examensbevis som är korrekt signerade digitalt/elektroniskt.

Fråga: Det står i reglerna att man ska ha gjort minst 13 månaders AT-placering, minst en månad i varje block. Räknas tiden till anmälningsdatum eller till provdatumet? T.ex. om jag uppfyller kraven vid provdatum men inte vid anmälan. Är min ansökan giltig?
Svar: Ja, ansökan är giltig. Tiden räknas fram till provdatum.

Fråga: Är jag garanterad att skriva AT-provet på den närmaste orten?
Svar: Nej. Men om du vill öka dina chanser att få plats på en ort nära bör du förbereda dig i god tid och anmäla dig så tidigt som möjligt.

Fråga: Ska jag skicka in AT-boken vid anmälan?
Svar: Nej. Det är Socialstyrelsen som är intresserad av den.

Fråga: Kan jag byta skrivort?
Svar: Vi kan inte garantera att du får byta skrivort. Om det är mycket viktigt, vänligen kontakta AT-kansli efter att anmälan har stängts.

Fråga: Vilka provorter finns tillgängliga?
Svar: Provorterna varierar mellan skrivtillfällena och beslutas inför varje enskilt eAT-prov. Nedan listas de orter som brukar vara aktuella för varje prov:
Gävle, Borås, Göteborg, Luleå, Linköping, Karlstad, Malmö, Jönköping, Skövde, Sundsvall, Umeå, Örebro, Stockholm World Trade Center, Stockholm Liljeholmen, Örnsköldsvik 
Obs! Adressen till skrivsalen skickas ut per mail cirka två veckor före provdagen. Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation!

Fråga: Varför har ni inte fler skrivorter?
Svar: Med anledning av de höga säkerhetskrav vi ställer på skrivsalen kan vi inte erbjuda fler skrivorter än de som finns i listan.

Fråga: Jag missade anmälningstiden. Får jag anmäla mig i efterhand? Kan ni göra ett undantag?
Svar: Nej. På vår hemsida ser du tydligt när anmälan öppnar och stänger. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Jag har dyslexi. Får jag förlängd skrivtid?
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Dispens för eAT-prov augusti/september

Fråga: Anmälan till augusti/septemberprovet stänger så tidigt att jag inte hinner få min sista medsittning klar. Hur ska jag göra?
Svar: Eftersom anmälan till aug/sept-provet öppnar redan i juni har du möjlighet att få dispens om du fyller i och bifogar *dispensblanketten vid din anmälan.
Obs! gäller endast den sista medsittningen.

*Dispensblanketten hittar du under "Bilagor" i Fliken "Information om anmälan".

Fråga: Är det tillåtet att komplettera sin anmälan med en bedömningsmall vid senare tillfälle?
Svar: Nej. Se undantag vid anmälan till augusti/septemberprovet.

Fråga: Gäller dispens för eAT-provet 2023-09-01?
Svar: Ja, se regler ovan.

 

Regelverk specialister

Fråga: Vem får vara examinator i internmedicin?
Svar: Examinator i internmedicin ska inneha specialistkompetens inom invärtesmedicinsk specialitet;
Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och Hepatologi, Njurmedicin. Även specialistkompetens inom infektionssjukdomar, neurologi och akutsjukvård accepteras.

Fråga: Vem får vara examinator i kirurgi?
Svar: Som examinator i kirurgi accepteras specialist i akutsjukvård eller specialistkompetent läkare i annan opererande specialitet i vilken ingår: Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomskirurgi, Handkirurgi, Kirurgi, Kärlkirurgi, Ortopedi (med ortopedisk patient).

Bedömningsmallar

Fråga: På tidigare bedömningsmallar står frågan: "Förmåga att hantera svenska språket". Vad innebär det?
Svar: Denna formulering är på senaste versionen (2021) ändrad till "Förmåga att kommunicera med patienten". Frågan berör fler aspekter än själva språket och avser att belysa AT-läkarens förmåga att göra sig förstådd med patienten.

Fråga: Vad innebär komplett och korrekt ifylld bedömningsmall?
Svar: Det innebär att samtliga uppgifter ska fyllas i och speciellt viktigt är det att dina personuppgifter förekommer på varje sida på bedömningsmallen, dvs. sid 1,2,3,4. Extra viktigt är även att examinatorns specialistämne, kontaktuppgifter och signatur finns med liksom slutbetyget.

Fråga: Jag har gjort min medsittning med gammal bedömningsmall från 2015/2014/2011. Måste jag göra om medsittningen?
Svar: Nej, du behöver inte göra om medsittningen. Bedömningsmallen 2020/2021 är den som gäller, men även 2011/2014/2015 års bedömningsmallar accepteras. Men vi vill gärna att var och en sprider den nya bedömningsmallen till de som gav ut/ använde den gamla.

Fråga: Finns det någon regel för hur tidigt (tidigast) man får göra medsittningen på allmänmedicinplaceringen under sin AT?
Svar: Nej, det är examinatorn, handledare och AT-läkaren som bestämmer när medsittningen ska göras.

Fråga: Jag har läst på annan plattform än AT-provets hemsida att man måste göra 1 månad av sin allmänmedicinplacering innan medsittning genomförs. Stämmer det? Eller räcker det att man har gjort 1 mån av sin placering när provet skrivs? Är det OK att bifoga en medsittning genomförd v.2 på allmänmedicinplaceringen vid anmälan till AT-provet?
Svar: Vid anmälan till AT-provet behöver du inte ha genomfört hela allmänmedicinplaceringen. Däremot ska du har gjort en månad vid AT-provtillfället. Du kan göra din medsittning redan vecka 1 av din allmänmedicinplacering. Det är upp till din examinator och handledare.

Fråga: Angående de sit in-dokument man ska skicka in. På raden efter examinationsort står det "datum". Ska det vara datum för examen eller datum för sit in? Jag hittar inget annat ställe att fylla i datum för sit in på.
Svar: Det ska stå datum för medsittningen (sit-in).

Fråga: Behöver examinatorn fylla i båda e-postadress och telefonnummer?
Svar: Nej, det räcker med en typ av kontaktuppgift.

Fråga: Examinatorn har glömt signera bedömningsmallen. Måste jag göra om min anmälan?
Svar: Ja. Du får be din examinator att signera dokumentet och göra en komplettering av din anmälan genom att skicka in den till AT-kansliet.

Fråga: Behöver jag ha dator med mig?
Svar: Nej, det finns i skrivsalen (som är en datorsal).

Fråga: Giltigheten för mitt ID-kort har gått ut. Gäller det som legitimation vid eAT-provet?
Svar: Nej, du ska kunna visa ett giltigt foto-ID som identitetskort, körkort eller pass.

Fråga: Är det ok att man har med sig öronproppar till skrivningen?
Svar: Nej, det finns öronproppar på plats i skrivsalen som man får använda vid begäran.

Fråga: Är det tillåtet att ta med sig medicinsk utrustning som t.ex. blodsockermätare.
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Fråga: Om jag blir sjuk och inte kan genomföra AT-provet, räknas det som att jag har genomfört ett skrivet tillfälle?
Svar: Nej, om du blir sjuk eller inte kan närvara vid provet räknas det inte som ett genomfört tillfälle. Dock ska du avanmäla dig om du blir sjuk. Maila till AT-kansliet.

Legitimering vid provtillfället

Fråga: Jag har inget svenskt ID, endast pass och körkort utfärdat i Finland där mitt finska personnummer står. Gäller det?
Svar: Ja, nordisk fotolegitimation gäller.

Fråga: Gäller mitt uppehållstillstånd och mitt utländska pass som giltig fotolegitimation? 
Svar: Nej.

Provsystemet DigiExam - inloggning

Fråga: Hur loggar jag in i provsystemet?
Svar: Om du skriver för första gången kommer du att bli inbjuden via mail med avsändare DigiExam. Klicka på länken och skapa konto.

Fråga: Jag har skrivit eAT-provet tidigare och får inget mail med inloggning. Varför?
Svar: Om du har skrivit eAT-provet tidigare i provsystemet DigiExam har du redan ett konto med inloggning. Använd samma e-postadress som tidigare.

Fråga: Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag?
Svar: Du ska gå in på DigiExams hemsida och klicka på Login och därefter klicka på "Glömt lösenordet".

Fråga: Varför ska jag använda min privata mailadress?
Svar: Vi rekommenderar att du använder din privata mailadress för att du under lång tid framöver ska kunna logga in i DigiExam för att ta del av ditt resultat.
Inloggningen går på den e-postadress du anger vid din anmälan.

Resultatet

Fråga: När kommer provresultatet?
Svar: Resultatet från AT-provet kommer cirka tre veckor efter genomfört AT-prov. 

Fråga: Det har gått tre veckor och jag har inte fått resultatet, varför?
Svar: Du kan vara lugn, resultatet kommer att publiceras på ditt DigiExamkonto inom några dagar. Vi kommer även att maila ut resultatet, vv. kontroller din skräppost.

Fråga: Jag har inte tid att vänta på resultatet, kan jag få det tidigare?
Svar: Nej. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Vad är Karolinska institutets uppdrag avseende eAT-provet?
Svar: Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.
Rättningen av eAT-provet utförs av specialister inom respektive medicinsk fakultet, inte av AT-nämnden. Vid rättning är examinatorerna måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning baserad på samlad expertis inom respektive ämnesområde.

Fråga: Får jag veta vem som har rättat min skrivning?
Svar: Nej, rättningen är anonym från båda sidor för att säkerställa rättvis bedömning och för att undvika subjektivitet.

Omrättning

Fråga: Jag anser att jag har blivit orättvist bedömd vid rättningen. Vad ska jag göra?
Svar: Vid rättning har examinatorerna varit måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning, baserat på samlad expertis inom respektive ämnesområde. Om du ligger strax under gränsen till godkänt kan du begära omrättning av det senaste AT-provet. Omrättning sker anonymt och vid ett tillfälle och kan begäras inom en begränsad period (se information i resultatmail) efter utskickat resultat.

Fråga: Hur ska omrättningsbegäran se ut?
Svar: Det viktigast är att den är väl strukturerad samt innehåller en motivering till varje fråga/svar som du önskar omrättad! Maila dina frågor/svar/motiveringar i ett worddokument eller skriv direkt i mailet och skicka det till AT-kansli. Se vår mall för omrättning.

Fråga: Jag har fått resultatet av min omrättning och är inte nöjd. Jag vill ha ytterligare omrättning, får jag det?
Svar: Reglerna säger att omrättning ska ske endast en gång. 

Fråga: När kommer svaret på min omrättning?
Svar: Svaret kommer efter cirka två veckor och publiceras på ditt DigiExamkonto.

Att skriva eAT-provet för tredje gången och därefter

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid två AT-prov?
Svar: Du anmäler dig på nytt och när du blir godkänd på det skriftliga AT-provet kommer du att få komplettera ditt skriftliga godkända resultat med en muntlig examination. Dvs att du kan inte söka din läkarlegitimation förrän du även är godkänd vid den muntliga examinationen.

Fråga: Hur många gånger kan jag göra AT-provet?
Svar: Som regelverket ser ut idag kan du göra AT-provet obegränsat antal gånger.

Muntlig examination

Fråga: Hur går en muntlig examination till?
Svar: Du får ett patientfall inom ett av ämnesområdena. Situationen liknar en medsittning där examinator och en bisittare gör bedömning/examination samt ger dig återkoppling.

Fråga: Var ska jag göra min muntliga examination? Vem är examinator?
Svar: Du gör din muntliga examination i den region som du tillhör. Examinatorn är en av ledamöterna i AT-nämnden som tillsammans med en bisittare gör bedömningen.

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid den muntliga examinationen?
Svar: Om du blir underkänd vid den muntliga examinationen behöver du göra det skriftliga eAT-provet på nytt med godkänt resultat för att på nytt göra en muntlig examination.

Övrigt

Fråga: Jag undrar exakt vad ni anser ska ingå i ett "kliniskt status" förutom status hjärta, lungor, buk, lymfkörtelstationer etc?
Ingår EKG, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, temp, medvetandegrad, puls, ortostatiskt blodtryck i ett "kliniskt status"?
Svar: Ja, allt ovan kan klassificeras som kliniskt status även om EKG av många betraktas som en undersökning. Dock är det inte så att alla ovanstående parametrar ska värderas ”per automatik” hos samtliga patienter. Åtgärderna ska vara motiverade utifrån situationen.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov
Elisabet Lindgren
2023-09-04