eAT-provet - FAQ

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor.

Anmälan

Fråga: Vad avses i anmälan när ni frågar om ”Tid (ca) mån” där det handlar medsittningar?

Svar: Det avser den tid du kommer att ha tjänstgjort på placeringen vi eAT-provets datum.

Fråga: Det stårt att jag ska använda min privata epostadress när jag anmäler mig. Varför är det viktigt?

Svar: Resultatet kommer att publiceras via din epostadress och därför är det viktigt för att du säkert ska kunna komma åt ditt resultat efter genomförd skrivning.

Fråga: Det står att anmälningsperioden till augustiprovet är mellan 24 juni - 7 juli. Varför så tidigt? Jag hinner inte göra min sista medsittning innan anmälan stänger. Hur ska jag göra?

Svar: Anledningen till den tidiga anmälningsperioden till augustiprovet är praktiska skäl med anledning av sommarledigheten. Om du inte hinner få din sista medsittning klar kan du få dispens (Obs! gäller ENDAST augustiprovet!) om du fyller i en blankett som du bifogar i anmälan istället för bedömningsmallen. Den finns att ladda ner på hemsidan.

Fråga: Hur kan man vara behörig att anmäla sig till eATprovet efter att ha fullgjort 13 månader av allmäntjänstgöringen, varav minst en månad i varje ämne och fyra godkända medsittningsprov i ämnen kirurgi, medicin, psykiatri och allmänmedicin? 

Svar: AT-tjänstgöringen är delvis tidsstyrd och ska genomföras under en period som skall motsvara minst 18 månader.
Nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader. Tre månader inom psykiatrin och sex månader inom allmänmedicin.
Således kan man göra kirurgi 4,5 mån + invärtesmedicin 4,5 mån (totalt 9 månader) + psykiatri 3 mån + allmänmedicin 1 mån = totalt 13 mån och genomfört godkänd medsittning inom samtliga områden och bli behörig för eAT-provet.

Fråga: På min medsittningsmall från 2015 (2014) står det att den ska skickas in med vanlig post. Är det det som gäller eller går det bra att bifoga den som pdf vid anmälan till AT-provet?

Svar: Anmälan är idag helt digitaliserad. Dock finns det, på de äldre bedömningsmallarna, gammal information som inte längre gäller. När du anmäler dig på hemsidan ska samtliga dokument bifogas som pdf:er oavsett om det står annan information på (de gamla) bedömningsmallarna.

Fråga: Jag har under min AT-tid bytt efternamn, och det innebär att det står mitt gamla efternamn på min första medsittning. Mitt personnummer finns på bedömningsmallen, men räcker det? Eler behöver jag bifoga ett dokument från skatteverket om mitt efternamnsbyte?

Svar: Nej, vi behöver inte något dokument från skatteverket. Vi går lika mycket på personnumret, som är detsamma trots namnbyte.

Fråga: Vad avses i anmälan när ni frågar om ”Tid (ca) mån” där det handlar medsittningar?

Svar: Det är den totala tiden du har arbetat på respektive placering, alltså inte tiden då själva medsittningen ägde rum.

Fråga: Min skanner kan bara scanna in en sida per fil. Får jag skicka resterande sidor av bedömningsmallarna till er via e-post?

Svar: Nej, vi har ingen möjlighet att administrerar detta. Alla sidor i dokumentet ska bifogas i anmälan.
Tips! Pröva en annan scanner eller fråga någon till råds så att alla fyra sidor ryms i en fil för varje bedömningsmall.

Fråga: Jag har ett examensbevis som är signerat digitalt/elektroniskt. Gäller det vid anmälan till eAT-provet?
Svar: Ja, vi accepterar examensbevis som är korrekt signerade digitalt/elektroniskt.

Fråga: Det står i reglerna att man ska ha gjort minst 13 månaders AT-placering, minst en månad i varje block. Räknas tiden till anmälningsdatum eller till provdatumet? T.ex. om jag uppfyller kraven vid provdatum men inte vid anmälan. Är min ansökan giltig?
Svar: Ja, ansökan är giltig. Tiden räknas fram till provdatum.

Fråga: En sida av mina medsittningar kom inte med vid anmälan. Behöver jag göra om anmälan?
Svar: Ja, din anmälan kommer att avslås och du måste därefter anmäla dig på nytt på den ort som fortfarande har platser kvar.

Fråga: Är jag garanterad att skriva AT-provet på den närmaste orten?
Svar: Nej tyvärr inte. Men om du vill öka dina chanser att få plats på en ort nära bör du förbereda dig i god tid och anmäla dig så tidigt som möjligt.

Fråga: Är det tillåtet att komplettera sin anmälan med medsittning vid senare tillfälle?
Svar: Nej.

Fråga: Min anmälan blev avböjd, varför?
Svar: Din anmälan saknade information eller innehöll felaktiga uppgifter. Du bör ha fått ett mail i samband med avslaget som beskriver anledningen. Om du inte har fått mailet, vänligen kontrollera din skräppost.

Fråga: Ska jag skicka in AT-boken vid anmälan?
Svar: Nej. Det är Socialstyrelsen som är intresserad av den.

Fråga: Kan jag byta skrivort eller skrivomgång?
Svar: Vi kan inte garantera att du får byta skrivort eller skrivomgång. Om det är mycket viktigt, vänligen kontakta AT-kansli efter att anmälan har stängts.

Fråga: Varför har ni inte fler skrivningsorter?
Svar: Med anledning av de höga säkerhetskrav vi ställer på skrivsalen kan vi inte erbjuda fler skrivorter än de som finns i listan.

Fråga: Jag missade anmälningstiden. Får jag anmäla mig i efterhand? Kan ni göra ett undantag?
Svar: Nej. På vår hemsida ser du tydligt när anmälan öppnar och stänger. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Jag har dyslexi. Får jag förlängd skrivtid?
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Regelverk specialister

Fråga: Vem får vara examinator i internmedicin?
Svar: Examinator i internmedicin ska inneha specialistkompetens inom invärtesmedicinsk specialitet;
Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och Hepatologi, Njurmedicin. Även specialistkompetens inom infektionssjukdomar, neurologi och akutsjukvård accepteras.

Fråga: Vem får vara examinator i kirurgi?
Svar: Som examinator i kirurgi accepteras specialist i akutsjukvård eller specialistkompetent läkare i annan opererande specialitet i vilken ingår: Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomskirurgi, Handkirurgi, Kirurgi, Kärlkirurgi, Ortopedi (med ortopedisk patient).

Bedömningsmallar

Fråga: Finns det någon regel för hur tidigt (tidigast) man får göra medsittningen på allmänmedicinplaceringen under sin AT?
Svar: Nej, det är examinatorn, handledare och AT-läkaren som bestämmer när medsittningen ska göras.

Fråga: Jag har läst på annan plattform än AT-provets hemsida att man måste göra 1 månad av sin allmänmedicinplacering innan medsittning genomförs. Stämmer det? Eller är det bara att man ska ha gjort 1 mån av sin placering när provet skrivs? Skulle det isåfall vara OK att skicka in en medsittning genomförd v.2 på allmänmedicinplaceringen vid anmälan till AT-provet?
Svar: Vid anmälan till AT-provet behöver du inte ha genomfört hela allmänmedicinplaceringen. Däremot ska du har gjort en månad vid AT-provtillfället. Du kan göra din medsittning redan vecka 1 av din allmänmedicinplacering. Det är upp till din examinator och handledare.

Fråga: Angående de sit in-dokument man ska skicka in. På raden efter examinationsort står det "datum". Ska det vara datum för examen eller datum för sit in? Jag hittar inget annat ställe att fylla i datum för sit in på.
Svar: Det ska stå datum för medsittningen (sit-in).

Fråga: Behöver examinatorn fylla i båda e-postadress och telefonnummer?
Svar: Nej, det räcker med en typ av kontaktuppgift.

Fråga: Examinatorn har glömt signera bedömningsmallen. Måste jag göra om min anmälan?
Svar: Ja. Du får be din examinator att signera dokumentet och anmäla dig på nytt till den ort som fortfarande har platser kvar.

Fråga: Jag har gjort min medsittning med gammal bedömningsmall från 2015/2014/ 2011. Måste jag göra om medsittningen?
Svar: Nej, du behöver inte göra om medsittningen. Bedömningsmallen från 2020 (ny från augusti 2020) är den som gäller, men även 2011/2014/2015 års bedömningsmallar accepteras. Men vi vill gärna att var och en sprider den nya bedömningsmallen till de som gav ut/ använde den gamla.

Vid skrivtillfället

Fråga: Giltigheten för mitt ID-kort har gått ut. Gäller det som legitimation vid eAT-provet?
Svar: Nej, du ska kunna visa ett giltigt foto-ID som identitetskort, körkort eller pass.

Fråga: Varför har ni två skrivtillfällen? (9-14 och 14.30-19.30)
Svar: Anledningen är Covid-19 och att vi vill att skrivsituationen vid AT-provet sker så säkert som möjligt och enligt FHM:s rekommendationer.

Fråga: Är det ok att man har med sig öronproppar till skrivningen?
Svar: Nej, det finns öronproppar på plats i skrivsalen som man får använda vid begäran.

Fråga: Är det tillåtet att ta med sig medicinsk utrustning som t.ex. blodsockermätare.
Svar: Ja, om du mejlar in ett gällande intyg till AT-kansli för bedömning och beslut.

Fråga: Jag ska skriva vid skrivtillfälle nr. 1 kl. 09.00-14.00. Varför måste jag stanna tiden ut?
Svar: Anledningen är säkerheten kring provet.

Fråga: Om jag blir sjuk och inte kan genomföra AT-provet, räknas det som att jag har genomfört ett skrivet tillfälle?
Svar: Nej, om du blir sjuk eller inte kan närvara vid provet räknas det inte som ett genomfört tillfälle. Dock ska du avanmäla dig om du blir sjuk. Maila till AT-kansli.

Resultatet

Fråga: När kommer provresultatet?
Svar: Resultatet från AT-provet kommer cirka tre veckor efter genomfört AT-prov.

Fråga: Det har gått tre veckor och jag har inte fått resultatet, varför?
Svar: Du kan vara lugn, resultatet kommer inom några dagar, men kolla för säkerhets skull din skräppost.

Fråga: Det har gått fyra veckor och jag har inte fått resultatet, varför?
Svar: Var vänlig att kontrollera din skräppost och den e-postadress som du har angivit vid anmälan. Om du inte hittar resultatet i skräpposten och har kontrollerat din angivna e-postadress - hör av dig till AT-kansli.

Fråga: Jag har inte tid att vänta på resultatet, kan jag få det tidigare?
Svar: Nej. Samma regler gäller för alla.

Fråga: Får jag veta vem som har rättat min skrivning?
Svar: Nej, rättningen är anonym från båda sidor för att säkerställa rättvis bedömning och för att undvika subjektivitet.

Omrättning

Fråga: Jag anser att jag har blivit orättvist bedömd vid rättningen. Vad ska jag göra?
Svar: Vid rättning har examinatorerna varit måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning, baserat på samlad expertis inom respektive ämnesområde. Om du ligger strax under gränsen till godkänt kan du begära omrättning av det senaste AT-provet. Omrättning sker anonymt och vid ett tillfälle och ska skickas inom en vecka efter utskickat resultat.

Fråga: Hur ska omrättningsbegäran se ut?
Svar: Det viktigast är att den är väl strukturerad samt innehåller en motivering till varje fråga/svar som du önskar omrättad! Maila dina frågor/svar/motiveringar i ett worddokument eller skriv direkt i mailet och skicka det till AT-kansli.

Fråga: Jag har fått resultatet av min omrättning och är inte nöjd. Jag vill ha ytterligare omprövning, får jag det?
Svar: Nej, omrättning sker endast en gång och det gäller lika för alla.

Fråga: När kommer svaret på min omrättning?
Svar: Svaret kommer efter cirka två veckor.

Muntlig examination

Fråga: Hur går en muntlig examination till?
Svar: Du får ett patientfall inom ett av ämnesområdena. Situationen liknar en medsittning där examinator och en bisittare gör bedömning/examination samt ger dig återkoppling.

Fråga: Var ska jag göra min muntliga examination? Vem är examinator?
Svar: Du gör din muntliga examination i den region som du tillhör. Examinatorn är en av ledamöterna i AT-nämnden som tillsammans med en bisittare gör bedömningen.

Övrigt

Fråga: Vad händer om jag blir underkänd vid två AT-prov?
Svar: Du anmäler dig på nytt och när du blir godkänd på det skriftliga AT-provet kommer du att få komplettera ditt skriftliga godkända resultat med en muntlig examination.

Fråga: Hur många gånger kan jag göra AT-provet?
Svar: Som regelverket ser ut idag kan du göra AT-provet obegränsat antal gånger.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov